Nibte wil opheffing contactverbod in houtuitvoerzaak
14 May, 06:49
foto


Advocaat Maureen Nibte wil vandaag een verzoek indienen tot opheffing van het contactverbod van haar drie cliënten die zijn aangehouden in de illegale houtuitvoerzaak. Het gaat om drie medewerkers van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. Behalve deze drie medewerkers zijn drie douaniers, een exporteur, een inklaarder en een medewerker van de inklaarder, aangehouden.

Haar collega Chandra Algoe overweegt nog om een dergelijk verzoek te doen. Zij legt uit dat behalve het verzoek tot opheffing van het contactverbod, zij ook een verzoek tot invrijheidstelling van de verdachten kan doen op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering bij de rechter-commissaris. Zij staat de exporteur, een van de douaniers, de inklaarder en medewerker van de inklaarder, juridisch bij.

Beide advocaten vinden het belangrijk om contact te hebben met hun cliënten. Nibte zegt dat de drie medewerkers van SBB eerder als persoon waren gehoord. Zij wil daarom weten hoe de omwenteling is gekomen dat zij als verdachten zijn aangemerkt.

Het contactverbod is gebaseerd op artikel 40 van het Wetboek van Strafvordering. Dit houdt in dat indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig vermoeden voortvloeit dat het vrije verkeer tussen raadsman en verdachte, hetzij zal strekken om de verdachte bekend te maken met enige omstandigheid, waarvan hij in het belang van het onderzoek tijdig onkundig moet blijven, kan tijdens het vooronderzoek de vervolgingsambtenaar telkens bevelen dat de raadsman geen toegang tot de verdachte zal hebben.
Advertenties