Staatshoofd beschikt over eigen ambtelijk apparaat
08 May 2021, 07:49
foto
President Chan Santokhi met de leden van het Administratief Beroepsinstituut. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi vindt het noodzakelijk dat het staatshoofd als administratieve beroepsinstantie over een eigen ambtelijk apparaat beschikt. Eenieder in het land heeft het recht om in administratief beroep te gaan bij de president van de Republiek Suriname. Het Administratief Beroepsinstituut dat de president vrijdag heeft geïnstalleerd moet de afhandeling van dergelijke beroepen voorbereiden.

Het instituut moet de president adviseren. De overheid speelt een actieve rol in het leven van elke burger in het land. Er is bijna geen enkele maatschappelijke sector te bedenken waar de overheid niet een belangrijke rol heeft, motiveerde president Santokhi de installatie van het Administratief Beroepsinstituut. Hij benadrukte dat de overheid een scala aan instrumenten en bevoegdheden ter beschikking heeft om het algemeen belang van de burger te kunnen dienen. "Deze besluiten kunnen een directe invloed hebben op de rechtspositie, maar ook op het welzijn van een burger van ons land. Daarom is het van belang, dat in het kader van de democratische rechtstaat, burgers voor zichzelf kunnen opkomen, wanneer zij van mening zijn dat zij in hun rechten zijn aangetast."

De bedoeling is dat met de instelling van dit instituut de beklag-, beroeps- en verzoekschriften op een efficiënte wijze worden behandeld en afgehandeld binnen de administratie. President Santokhi stelde dat er met de instelling van het instituut invulling wordt gegeven aan hun uitgangspunten van behoorlijk bestuur en transparantie. Adjay Moensi, directeur Bestuur en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, is voorzitter van het beroepsinstituut. De andere leden zijn S. Lakhisaran, E. van der San, P. Baldew, D. Karijadrana, M. Srihar-Doobe, P. Meulenhof, S. Troon en I. Jardim.


Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November