Verdachten worden telefonisch gehoord door rechter
04 May, 15:38
foto


Verdachten in strafzaken zullen voorlopig - uitzonderingen daargelaten - zullen vanaf morgen telefonisch worden gehoord door de rechter. Dit heeft te maken met de voortdurende waakzaamheid welke geboden is ter voorkoming van besmetting van personen met het Covid-19 virus.

Ook bij de rechtmatigheidstoetsing en de behandeling van de vordering tot bewaring door de rechter-commissaris, alsook bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis, wordt de verdachte in beginsel, telefonisch gehoord. Dit heeft het Hof van Justitie bekendgemaakt.

Met het oog op het belang van de openbaarheid van de strafzitting, blijft vooralsnog gehandhaafd dat – naast de raadsman van de verdachte – in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen. Van de richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden.

De voorzieningen voor de pers ten aanzien van het bijwonen van de behandeling van strafzaken waarvoor grote maatschappelijke belangstelling bestaat, blijven vooralsnog in stand.
Advertenties