Ravaksur Wrokoman dey: Covid-19 pandemie storende factor
01 May 2021, 11:11
foto


Vandaag herdenken en vieren de werkers in vele landen op deze aardbol en ook in Suriname de Dag van de Arbeid. In Suriname is de eerste Wrokoman Dey in het jaar 1932 op een congres in Paramaribo herdacht. De grondlegger van de moderne vakbeweging in Suriname, Louis Doedel, heeft op dat eerste congres onder meer het volgende gesteld: ’Zonder klassenstrijd geen verbetering voor de arbeiders, zonder klassenstrijd geen opgaan naar een mooiere en betere wereld mogelijk voor de mens. Zien wij niet de wanhopige pogingen van de bezitters of bezittende klasse om verdeeldheid te zaaien in de gelederen der arbeidersklasse enkel maar om te kunnen profiteren van de tweedracht onder de arbeiders? Zien wij niet het wereldvermogen zich langzamerhand slechts in één hand ophopen om straks de gehele mensheid over te leveren aan de gril en winzucht van enkele geldbaronnen’?

Pas op 1 mei 1970 is vooral door strijd van de wrokomans Wrokoman Dey als nationale vrije dag in ons land geïntroduceerd. Op 1 mei 2021 was het de bedoeling dat er door het Comité eerherstel Louis Doedel onder leiding van Henk Herrenberg en ondersteund door Ravaksur om 17.00 uur een hommage aan deze vakbondsleider van het eerste uur te brengen. Vanwege de ‘total lockdown’ als gevolg van de covid-19 pandemie is deze activiteit verschoven naar 5 mei 2021 om 17.00 uur. De activiteit zal plaatsvinden in de aula van het Universiteitscomplex aan de Leysweg.
Ook een 1 mei mars door de straten van Paramaribo, een initiatief van de vakcentrale CLO is als gevolg van de ‘total lockdown’ afgelast. Ook andere meer traditionele 1 mei evenementen kunnen als gevolg van de covid-19 golf waarin wij nu zitten, geen voortgang vinden.

Huidige uitdagingen
De wrokomans in ons land worden dit jaar op 1 mei geconfronteerd met talrijke vraagstukken die van alle kanten op hen afkomen. In dit kader kan worden gedacht aan: de gevolgen van de financieel-economische crisis, de werkersonvriendelijke belastingschijven als onderdeel van het belastingsysteem, scheve macro-economische verhoudingen, een mogelijk bittere IMF-pil die over enige maanden in aantocht is, maar ook door verdeeldheid in de leiding van de vakbeweging en last but not least de dreigingen die uitgaan van de covid-19 pandemie.

De gevolgen van de financieel-economische crisis en de instabiele macro-economische verhoudingen zijn onder meer: een instabiele wisselkoers, een te hoge inflatie en mede hierdoor een zware teruggang van de koopkracht van de inkomens van de wrokomans en van de gepensioneerden. Maar ook de hoge werkloosheid en het in onvoldoende mate ontstaan van fatsoenlijke arbeidsplaatsen zijn voor Ravaksur grote punten van zorg.

Ravaksur hoopt dat besprekingen die binnenkort met vertegenwoordigers van de regering zullen worden gevoerd kunnen leiden tot de daadwerkelijke verbetering van de koopkracht van de werkers als gevolg van het terugdringen van de inflatie en een herschikking van de belastingschijven. Ravaksur maakt zich ook zorgen over de binnenkort met het IMF te sluiten Extended Fund Facility. 

Eenheid maakt macht
Leren van Louis Doedel, Anton de Kom, Theo de Sanders, G.H. Günther, Heinrich Liesdek, Lepelblad, Kees Wijgaarde, Hugo van Vliet, Otto Huiswoud, Kopenski, Jacques van Eer, Venoaks, maar ook Pater Weidmann, Cyrill Daal, Imro Grep, Hendrik Sylvester, Fred Derby, André Koornaar en vele andere vakbondsleiders. Bij vele van de voornoemde vakbondsleiders was het duidelijk dat een verdeelde vakbeweging makkelijk te bespelen is door werkgevers. Pas wanneer de verdeeldheid plaats maakt voor eenheid, zal de vakbeweging in staat zijn om de belangen van de wrokomans op het gebied van welvaart en welzijn optimaal te behartigen. Ravaksur wenst alle wrokomans in alle sectoren van onze maatschappij ondanks de Covid-19 pandemie, Wan Bun Wrokoman Dey toe.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May