Familie Louis Doedel wil inzage in medisch dossier
13 Apr 2021, 05:38
foto
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid neemt het medische dossier van Louis Doedel in ontvangst van PCS-directeur Raj Jadnanansingh.


De familie van Louis Doedel wenst inzage in het medisch dossier en wenst ook een kopie te krijgen. Dit dossier is door directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, Raj Jadnanansingh, op 18 februari aangeboden aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. "En we verzoeken u dringend om het dossier zo snel mogelijk te digitaliseren en veilig te stellen, omdat dit van nationaal en historisch belang is", zeggen de familieleden in een brief aan de minister.

"Na jaren in het ongewisse verkeerd te hebben, is het nu tijd voor ons als familie om te weten wat er met onze oudoom is gebeurd. Hoe zijn de 43 jaar in de instelling verlopen? Wat heeft hij ondergaan? Zonder op zoek te zijn naar een directe schuldvraag, willen wij gewoon uitsluitsel wat de impact was van zijn arrestatie en opsluiting op zijn geestelijke gesteldheid en gezondheid. Wat heeft hij toegediend gekregen?" zijn enkele vragen die gesteld worden.

De familie heeft jarenlang te lijden gehad (en nog steeds) onder het stigma dat verbonden is aan de naam Doedel. "Ondanks het feit dat wij deze naam met trots dragen omdat wij beter weten, is het kunnen staven met tastbaar bewijs dat onze oudoom onrecht is aangedaan, van zeer groot belang. Het persoonlijke leed dat generatie op generatie doorgegeven wordt, kan hiermee eindelijk worden afgesloten", zeggen de briefschrijvers.

Het dossier biedt de familie de gelegenheid om de waarheid over het lot van Doedel boven tafel te krijgen en voor eens en altijd mee te werken aan het herschrijven van een stuk van de Surinaamse koloniale geschiedenis. De bevolking heeft er recht op om de waarheid rondom deze nationale held van Suriname te kennen. Bovendien gaan er eindelijk ook in Nederland stemmen op voor eerherstel van Louis Doedel, die onder gezag van het toenmalige Nederlandse koloniale regime werd opgesloten.

De familieleden dringen aan op een spoedige reactie van de minister en wijzen op de urgentie om het dossier te digitaliseren en dit veilig te stellen. De brief is ondertekend door: Nina Jurna (dochter van Josta Doedel), Jhurney Doedel (dochter van Charlo Doedel) en Mariëlla Kembel (dochter van Cornelly Doedel).
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July