Evidenced-base policy is the best solution
02 Mar, 10:34
foto


De afgelopen dagen is de regering Santokhi/Brunswijk met de neus op de feiten gedrukt over alles rondom NV New Surfin. Alles eromheen had te veel ruis en waanzinnigheid, waardoor het beste was om dit bedrijf op te doeken. Vooral de communicatie verdient geen schoonheidsprijs. De regering dient haar enthousiasme om goed beleid te maken ter bestrijding van de heersende armoede toch met de nodige voortvarendheid te benaderen. De regering moet zorgen dat zij niet te snel gaat, maar wel heel ver komt. Om snel te gaan heeft de regering populisme en vriendjespolitiek nodig, maar de basis voor een regering om ver te gaan en doelen te bereiken is evidenced-based policy.

Evidenced-based policy is beleid dat gestoeld is op basis van wetenschappelijke onderzoeken en principes. Het is daarom belangrijk dat de regering de kracht en het belang van de wetenschap onderkent, respecteert, waardeert en ook gebruik ervan maakt. Een regering die in woord en daad gebruik maakt van haar wetenschappelijke instituten en wetenschappers, zal slagen in het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaam beleid ter verheffing van land en volk. Voor het welslagen van een politiek uitgestippeld beleid is de wetenschappelijke ondersteuning een must.

De regering heeft de afgelopen tijden heel wat projecten aangekondigd, maar deze projecten zullen pas kans van slagen hebben wanneer er deugdelijke financiële en technische haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd. Persoonlijk betwijfel ik of deze haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd. De regering dient er goed aan te doen uit de fouten van de vorige regering te leren, waaronder de mislukte cassavefabriek, Naschoolse Opvang en huizenbouwfabriek. De vorige regering was duidelijk van plan om te snel te gaan, maar aan het einde van de rit zijn ze negatief geëindigd. Deze regering moet zorgen dat ze ver komen, waardoor ze aan het einde van de rit positief zullen eindigen.

Velen, vrienden en kennissen, hebben mij de afgelopen dagen als aanhanger van deze regering aangesproken (zelfs keihard verbaal aangevallen) over de aanvang van de bouw van de middelbare school in Marowijne, omdat ik veel kritiek had toen het project werd aangekondigd door de vorige regering. Er werd zelfs schade aangericht aan Kibii Tembe Art Studio van Marcel Pinas. Ik kan aangeven dat ik bij mijn standpunt blijf wat betreft de komst van de middelbare school in Marowijne. Gezien de onderwijsresultaten geef ik de voorkeur aan een wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de slechte studieresultaten op basis- en VOJ-niveau in Marowijne. Aan de hand van dit onderzoek zou de regering een actieplan moeten ontwikkelen ter verbetering van de studieresultaten. Naar gelang de studieresultaten verbeteren zou de regering moeten gaan onderzoeken wanneer het moment daar is voor het opzetten van een middelbare school. Bij mij gaat het dus om het stellen van prioriteiten.

De aanpak van de vorige regering in 2015 en 2019 blijft voor mij een verkiezingsstunt en ik sta nog steeds achter mijn standpunt. De Kibii Tembe Art Studio en vele van de kunstwerken zijn nodeloos vernietigd en dat doet nog steeds heel veel pijn, want de toeristen blijven nu weg uit Marowijne. Ik hoop dat de huidige regering snel met Marcel Pinas om de tafel gaat zitten, zodat Kibii Tembe Art Studio en haar activiteiten weer nieuw leven ingeblazen kunnen worden.

Ook de huidige locatie van de middelbare school is wat mij betreft ongunstig gekozen. Voor de keuze van de plaats had men twee opties. De eerste optie is om onderzoek te doen waar de meeste middelbare scholieren wonen. Indien de regio Albina de meeste studenten heeft, dan is de keuze op Albina. Indien de regio Moengo de meeste scholieren heeft, dan is de keuze op Moengo. Mijn persoonlijke keus zou de omgeving van het Marwina Ziekenhuis te Albina zijn. Dit project zou wat opleving brengen in de omgeving van het ziekenhuis, dat nu moederziel alleen daar staat. De komst van de school zou ook de toeloop van patiënten kunnen vergroten. Voor het bouwen van de school op de huidige locatie zal de regering genoodzaakt zijn om zowel vanuit het oosten als het westen schoolvervoer in te zetten, wat hogere operationele kosten met zich meebrengt.

Ik adviseer de regering daarom om bij het initiëren van projecten zoveel mogelijk maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Laten bepaalde ADEKUS- en PTC-studenten projecten uitwerken als afsluiting van hun studies, waardoor het aantrekken van dure consultants overbodig wordt. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft zich meerdere malen publiekelijk bereidwillig getoond om de regering te helpen. Grijpt u alstublieft deze handreiking met beide handen stevig vast.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com

Advertenties