VIDS blijft pleiten voor tweetalig onderwijs
21 Feb, 13:45
foto
Inheemse volken beschikken volgens de VIDS over de oudste kennis van de natuur in Suriname en weten hoe deze het beste kan worden beschermd. (Foto: VIDS)


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) pleit opnieuw voor tweetalig onderwijs. De herhaalde oproep van de VIDS komt vandaag op de Internationale Dag van de Moedertaal. Volgens de VIDS blijkt uit wetenschappelijk onderzoek over de hele wereld dat het tweetalig onderwijs grote voordelen biedt. "De prestaties van kinderen worden beter als de leerling eerst zijn taal goed leert. Het leveren van een tweede taal wordt hierdoor makkelijker," schrijft de VIDS in een verklaring.

De vereniging is ervan overtuigd dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen door tweetalig onderwijs. Ook hebben ze toegang tot meer informatie en kansen door meer talen en culturen te leren. "Het tweetalig onderwijs zal kostenbesparend zijn voor de overheid, omdat er minder zittenblijvers en drop-outs zullen zijn. Het kan zelfs bijdragen aan het voorkomen of verminderen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren", zegt VIDS. Suriname is één van de weinige landen in Zuid-Amerika waar tweetalig onderwijs nog geen onderdeel uitmaakt van het officiële beleid over de Inheemse volken.

De Unesco heeft de Internationale Dag van de Moedertaal ingesteld om de diversiteit van de talen en culturen in de wereld en meertalig onderwijs te bevorderen. Er wordt geschat dat acht Surinaamse talen worden bedreigd met uitsterving (Unesco World Atlas). Dit zijn allemaal Inheemse talen, namelijk Kali’na (of Kari’na, Karaibs), Lokono (Arowaks),Trio, Wayana, Akuriyo, Mawayana, Sikiiyana en Tunayana/Katuena.

De VIDS wijst erop dat Inheemse volken beschikken over de oudste kennis van de natuur in Suriname en weten hoe deze het beste beschermd kan worden. Een groot deel van deze kennis ligt besloten in de taal. Met het verdwijnen van de taal, gaat ook de kennis verloren. De VIDS doet ook een beroep op alle (groot)ouders om de eigen taal thuis te spreken en over te dragen aan hun (klein)kinderen. "Taki yu tongo, kibri yu koni", klinkt het motto van de VIDS.

pdf-icon.gif VIDS_blijft_pleiten_voor_tweetalig_onderwijs.pdf