25 februari wordt afgeschaft als nationale vrije dag
08 Feb, 21:09
foto


25 februari wordt afgeschaft als een nationale dag. Dit besluit is genomen door de regering. Dit besluit is genomen na overleg met maatschappelijke organisaties. 25 februari is niet meer gelijkgesteld met de zondag.

In een toelichting op het besluit wordt aangegeven dat op 25 februari 1980 er een politieke omwenteling plaatsgevonden heeft in Suriname, waarbij vernieuwingen werden aangekondigd die een ommekeer moesten brengen in de situatie waarin het land toen verkeerde. Over de status en het karakter van 25 februari 1980 bestaan er maatschappelijk diverse inzichten. In ieder geval hebben de gebeurtenissen van deze dag een significante invloed gehad op de loop van de geschiedenis. Een sociaal-maatschappelijke en economische ontwrichting van de Surinaamse samenleving is het direct gevolg geweest van de staatsgreep. In de periode na 25 februari 1980 vonden er tal van gebeurtenissen plaats die in strijd zijn met de principes welke horen binnen een rechtsstaat.

Ingevolge de Surinaamse Grondwet is de Republiek Suriname een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden. In het kader van een democratische rechtsstaat is het essentieel dat de basisprincipes van de rechtsstaat worden beschermd en gewaarborgd, stelt de regering. Het omverwerpen van een democratisch gekozen regering past niet binnen de grenzen van een rechtsstaat. Een dag waarop democratische principes zijn kapotgeslagen, mag nimmer gevierd worden door een samenleving, waarin er verschillende meningen bestaan over deze gebeurtenissen.

Advertenties