Pg wil onderzoek wederrechtelijk verkregen voordeel Hoefdraad
05 Feb, 04:07
foto
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday na de zitting van het Hof van Justitie donderdag. (Foto: Raoul Lith)


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday acht voor het traceren van het wederrechtelijk verkregen voordeel noodzakelijk dat het Hof van Justitie een machtiging verstrekt voor het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek in de zaak van Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën. Hij vindt dat een strafrechtelijk financieel onderzoek klaarheid moet brengen in de door verdachte Hoefdraad en/of anderen verkregen voordeel. Het oogmerk is dan volgens hem erop gericht om deze te ontnemen.

Volgens de pg heeft Hoefdraad met geld voor de financiering van de overheidsuitgaven een werkwijze gehanteerd waarbij wettelijke bepalingen zijn overtreden. Er zijn verstrekkende nadelige financiële gevolgen voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS), maar ook is er een financiële catastrofe voor het land veroorzaakt.

Baidjnath Panday zegt dat Hoefdraad welbewust geld van de CBvS onrechtmatig heeft verkregen en vermoedelijk uitgaven heeft gedaan die niet uitsluitend zijn geweest voor vereffening van de staatsschuld. “De verdachte Hoefdraad heeft aldus misbruik gemaakt van zijn bijzondere positie als minister van Financiën. Hij heeft het vertrouwen dat de samenleving in de integriteit van overheidsfunctionarissen dient te hebben, in ernstige mate geschaad.”

Murwin Dubois, een van de advocaten die Hoefdraad bijstaat, vindt dat indien de pg uit de bewijsmiddelen voldoende gronden aanwezig acht een dergelijk verzoek te mogen doen, dan mag dat. “Wij gaan daarop ook reageren enige tijd later. Dat hij de machtiging heeft gezocht bij het hof, de wet geeft hem de mogelijkheid”, zegt Dubois.


Advertenties