Keuring visvaartuigen gestart met aangepaste werkwijze
27 Jan, 22:36
foto
Het keuren van vissersvaartuigen. (Foto's: LVV)


Het keuren van visvaartuigen voor verlenging van de verschillende categorieën visvergunningen is gestart. Maandag is de inspectie van de vergunningen categorie Binnenwateren Visserij (BV) begonnen. De inspecties worden uitgevoerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en vinden plaats bij het Visserij Centrum Commewijne te Nieuw-Amsterdam en bij de aanmeersteiger Nene aan de Anton Dragtenweg. De keuring van de categorie trawlers staat voor februari 2021 op de planning.

Door de Covid-19-pandemie kon de keuring niet eerder beginnen. De inspectie voor de categorie Surinaamse kustvaartuigen (SK) is reeds volgens een aangepaste werkwijze afgerond.

Bij de keuring wordt onder andere gelet op de naam en het registratienummer van het vissersvaartuig. Deze moeten aangebracht zijn aan weerszijden van de boeg en op een grote afstand duidelijk zichtbaar zijn. Eveneens zijn er voorwaarden voor wat betreft de maaswijdte en maximale lengte van de netten. Er zal streng worden gelet op het gebruik van monofilament netten, die volgens de vergunningsvoorwaarden verboden zijn, zegt de voorlichting van LVV.

LVV geeft aan dat het voorkomt dat bij keuring van de vissersvaartuigen de juiste samenstelling van de netten op de boten wordt aangetroffen. Echter worden deze daarna verwisseld met netten van kleinere maaswijdten, hetgeen in strijd is met de vergunningsvoorwaarden. Het ministerie benadrukt dat bij overtreding van de voorgeschreven regels, op grond van artikel 20 lid 1 sub b van de Zeevisserij wet, de vergunning onmiddellijk zal worden ingetrokken.
Advertenties