Column: Politieke Borrelpraat 647
24 Jan, 22:36
foto


"Heren, breaking news, Chan gaat binnenkort niet meer naar Nederland."
"Oud nieuws, je loopt weer achter."
"Een wijs besluit, die Ruttegrutte-man heeft nu andere dingen aan z’n hoofd; hij moet herkozen worden."
"Ik denk dat hij weer premier wordt."
"Ondanks dat schandaal rond dat maffia-achtig terugvorderen van toeslagen door de Belastingdienst, dat al jaren onder zijn achtereenvolgend premierschap speelt?"
"Juist door dat geval trekt hij veel meer stemmen dan hij kwijtraakt."
"Dat geloof ik niet, de kiezers zullen met hem afrekenen."
"Beste jonge vriend, dan ken jij de psyché van de kiezers slecht. Juist door van de schuldpositie middels het aftreden in de slachtofferrol te kruipen en deemoedig alle schuld te erkennen, wint hij enorm in aanzien bij de kiezers."
"Dat noemt men politieke spel op hoog niveau."
"Ik begrijp dat niet, meester. Vele van zijn aanhangers waren ook niet te spreken over deze Toeslagkwestie."
"Klopt, maar wat bij mensen sterker spreekt, is het kudde-instinct, waarbij een sterke leider onontbeerlijk is. Al is hij in de fout gegaan, no problem. Kijk maar naar die redneck die met veel moeite uit het Witte Huis is gegaan en met opgeheven vuist afscheid nam van 'zijn' mensen. Zijn opvolger wordt al 'een in zichzelf mompelend oud mannetje' genoemd."
"Dus omdat zijn aanhangers een sterke leider willen blijven hebben, zullen ze straks op hem stemmen?"
"Helemaal juist. Zo werkt dat in de politiek: weet de sentimenten van de mensen te bespelen en ze stemmen op jou."
"Maar als Chan niet gaat, zal hij geen ontmoeting met de hemel ingeprezen Diaspora hebben."
"Ach, die loopt niet weg, plus ze maken al elk jaar miljoenen euro’s hierheen over, lekker niet zichtbaar voor de Nederlandse fiscus. Denk je dat men dat opeens zichtbaar wil laten worden?"
"Plus ik heb een nog ‘breakinger’ nieuws: de pres moet wegens Covid-positief in thuisquarantaine gaan."
"Ook dat is al oud nieuws. Jeetje!"
"Maar Deryck Fer zei in het programma In de Kringen onomwonden dat de regering nu met diepergaande uitwerking van het economisch herstelprogramma moet komen."
"Klopt, en weer eens had hij groot gelijk; het blijft maar een langs elkaar heen werken, elkaar tegenspreken en een soort pikipiki-plei."
"Plus hij stelde dat men de mensen niet om politieke oogmerken voor niets moet opjutten tegen het IMF. Hebben al deze holle hoofden-schreeuwerds dan een betere oplossing?"
“Ja, die heb ik, namelijk: rustig zo voortmodderen zoals we dat al jaren doen. De sociaal zwakkeren, het stemvee, met subsidies en bonussen zoet houden, af en toe een fikse devaluatie doorvoeren en steeds de middenklasse met de dollars proberen te plunderen."
"Beste Jules, ik vind dat laatste wat te scherp gesteld. De overheid mag wat meer bijdragen vragen van bijvoorbeeld de exporteurs en de handelaren. Hoe moet anders de overheidszorg in stand gehouden worden?"
"Zeer zeker moet dat kunnen, maar dan moet die overheid het bedrijfsleven niet als uitbuiters en kapitalistische zwijnen, als een soort vijand zien en als zodanig behandelen."
"Klopt, en die overheid moet een veel beter vertrouwenwekkend beleid naar die middenklasse, de particulieren, voeren, zij zijn de motor van de economie, zodat zij steeds meer van hun miljoenen aan deviezen in hun kluizen en op hun valutarekeningen in roulatie brengen en niet renteloos vasthouden."
"Helemaal met je eens. Die overheid stelt zich nog teveel op als een ‘roverheid’, zoals onze Donk-man ze noemt."
"En dat speculeren met valuta komt gewoon omdat die ‘roverheid’ z’n eigen dollars geplunderd heeft, nu geen dollars meer heeft en de particulieren om valuta moet gaan bedelen om in fondsen bij te dragen."
"Wonny Boedha, ex-bankdirecteur en ex-minister Financiën heeft in feite in dat Kringengesprek de vloer aangeveegd met die poti-Orie-man van de CBvS."
"Die weet als deskundige dondersgoed waar de schoen wringt, maar als overheidsman kan hij daar niet openlijk dieper op ingaan."
"Maar als er iets fout gaat in den lande of georganiseerd moet worden zoals het verdelen van dat Covid-vaccin, schreeuwen velen hoog van de toren dat er ‘meer voorlichting’ moet worden gegeven, nog wel in al onze 20 talen, waarvan een kwart binnen vijftien jaren waarschijnlijk zal zijn uitgestorven."
"Ach, ach, alle voorlichting in alle talen ten spijt: zie hoevelen zich na al die maanden niet of nauwelijks aan de Covid-protocollen houden."
"De beste voorlichting is het zwaar beboeten van de overtreders. Klaar."
"En hun na de Avondklok oppakken en in het Politie-opleidingscentrum vasthouden, veroorzaakt meer overlast voor de buurt met dat lawaai dat ze maken."
"Is er geen manier om dat gruttetut daar ertoe te brengen geen lawaai te maken? Kunnen we dat niet eens meer gedaan krijgen? Er is geen orde en tucht meer in dit land?"
"Orde en tucht? Dat lijkt een vloek voor bepaalde volksstammen."
"En zo zou ene minister strenger optreden tegen verkeerscriminelen op vooral de Afobakaweg. Hebben jullie daar iets van gemerkt?"
"We gaan niet wachten op de volgende dode, zal je straks horen."
"Men is bang om ‘de eigen mensen’ stevig aan te pakken, want dat zou tot stemmenverlies kunnen leiden. Dus laat ze maar rijden als gekken, dancings vullen tot het plafond, de grensrivier vrij en blij oversteken en onze gesubsidieerde gehouden goederen wegsmokkelen, terwijl er aan de overkant weer een Covid-uitbraak is."
"Meester, wat maakt u zich druk? Als er straks geen ziekenhuisbed meer beschikbaar is en alle zuurstofbommen bezet zijn, zal men maar naar lucht happend en hoestend van links naar rechts rennen."
"Het ergste vind ik dat het erop begint te lijken dat de hoognodige behandeling van patiënten die lijden aan andere levensbedreigende aandoeningen ondergeschikt wordt gemaakt aan de voorkeursbehandeling van de Covid-patiënten."
"Ik zou dat niet zo scherp stellen. Je moet de mensen helpen en je zal anders praten als je zelf door dat virus of een van de mutaties daarvan, besmet wordt."
"Moet ik daarom de eerlijkheid geweld aan doen? En wij die ons wel aan de protocollen houden, worden in feite gestraft door degenen die er maar op los leven en bijvoorbeeld tot laat ’s avonds staan te zuipen voor supermarkets."
"Ron, wind je niet op! Wij houden ons aan de regels en blijven zoveel als mogelijk thuis. Ons huis bijt ons niet. Proost."”
 
Rappa
Advertenties