Ravaksur: Eerst koopkracht versterking dan loonronde
07 Jan, 04:47
foto
Een deel van het presidium van Ravaksur tijdens een bespreking in het Moederbondsgebouw. De vakbeweging vindt dat de koopkracht van werkers versterkt moet worden. (Foto: René Gompers)


De regering moet eerst enkele zaken in orde maken voordat zij aan een loonronde begint, benadrukt de leiding van Ravaksur. De vakorganisatie adviseert de regering eerst de koopkracht van de wrokoman te versterken. Zij moet iets doen aan de inflatie; de prijzen van producten en diensten zijn erg hoog. Daarnaast moet er nog meer gedaan worden om de belastingdruk te verlagen. Dan pas zullen de werkers meer geld over hebben om te kunnen kopen stelt de vakorganisatie.

Een deel van het presidium van Ravaksur, heeft Starnieuws na een vergadering in De Moederbond te woord gestaan. “Dat wij de regering zouden schragen in haar maatregelen en dat wij ongenuanceerd geen loonronde willen hebben, moeten wij allemaal verwijzen naar het rijk der fabelen,” merkt Errol Snijders op. “Toen wij hebben gezegd dat de loonronde ons geen soelaas biedt heeft onze deskundige Armand  Zunder onderbouwd waarom we dat vinden. We hebben sinds de vorige regering erop gewezen dat de koopkracht van de mensen versterkt moet worden. Niet zonder meer met een loonronde want we weten wat de effecten zijn van een loonronde.”

Zunder geeft welke negatieve effecten een loonronde op dit moment kan hebben op de economie. “Als je die loonronde moet geven aan bijvoorbeeld 250.000 mensen, betekent het dat je enorm veel geld gaat brengen in de economie,” merkt hij op. “Die SRD’s gaan een enorme druk uitoefenen op de valuta, met name de US-dollar. De koers gaat omhoog schieten en het vele geld dat je gaat creëren ga je moeten financieren. En omdat er geen dekking voor is ga je dat monetair financieren. Dat is niet wat we willen en het is ook tegen het beleid dat de regering in 2021 wil gaan uitvoeren. Zij is daar overigens al mee begonnen door SRD’s af te romen zodat de druk op de US dollar niet te groot is.”

Daarnaast is het haast traditie dat bij elke salarisverhoging de prijzen in de winkels ook omhoog gaan. Zunder, Snijders en Ronald Hooghart drukken de regering op het hart om dit te voorkomen. Snijders haalt aan dat de regering genoeg mogelijkheden heeft om geld te verdienen dan alleen de “loontrekker die de staatskas vult”. Meer geld halen bij vermogenden en onroerend goed bezitters, en het invoeren van de BTW zijn enkele zaken die aan de vorige en de huidige regering zijn voorgesteld, deelt Snijders mee.

Hooghart deelt mee dat tijdens een presentatie over het IMF de minister van Financiën een loonronde van 25 procent heeft voorgesteld. Hooghart benadrukt dat er geen afspraken zijn gemaakt over een loonronde, niet met CLO althans. “We staan niet achter een loonronde zoals aangegeven, laat dat duidelijk zijn,” benadrukt hij. Voor Hooghart is belangrijk dat de overheid zich houdt aan de afspraken om de TWK te betalen. Met de vorige regering is overeengekomen dat de TWK  “geplakt” werd aan het salaris. Maar sinds juni 2020 worden die niet meer betaald. Ondertussen stijgen de prijzen aan de pompen en in de winkels, haalt Hooghart aan. “Waar moet men het geld vandaan halen als men de 25 procent (de TWK) inhoud en nog meer afknabbelt?” vraagt hij luidop.

Zunder benadrukt dat het besteedbaar inkomen van de arbeider eerst verruimt moet worden voordat de loonronde komt. De belastingskorting van SRD 750 is ondertussen weer achterhaald door de hoge inflatie. “Wij willen dat het besteedbaar inkomen van de wrokomans op een zodanig niveau is dat iedereen goed kan leven. Daarom kan Ravaksur nooit en dan ook nooit tegen een loonronde zijn. We willen dat de mensen meer geld in hun hand krijgen om te kunnen kopen.“

René Gompers
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March