Minister Amoksi: Misdrijven ernstige inbreuk op rechtsorde
30 Nov, 16:20
foto
Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.


Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt in een verklaring dat veiligheid voor de regering hoog op de prioriteitenlijst staat. Dit naar aanleiding van de recente misdrijven. Er worden maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen.

“De regering heeft kennis genomen van de serie ernstige misdrijven van de afgelopen dagen. We kunnen gerust stellen dat deze misdrijven een ernstige inbreuk op onze rechtsorde hebben gemaakt. Ik heb als minister van Justitie en Politie opdracht gegeven aan de korpschef om met voortvarendheid te werken aan de opsporing van deze verdachten, opdat hun aanhouding en aldus – verwijdering uit de maatschappij – een feit is.

De regering zal onder geen beding toestaan dat de veiligheid van de burger onder druk komt te staan. Daartoe zullen er in de komende periode belangrijke beleidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen. Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van de regering.

Op de samenleving doe ik ook een beroep alle informatie die verdacht lijkt, te rapporteren aan de politie. Sociale controle: see something, say something. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige maatschappij.

Aan de nabestaanden bieden wij onze condoleances aan en nogmaals geven wij de garantie dat opsporing en aanhouding van de verdachten onze hoogste prioriteit heeft.”


Advertenties