Corrupte politieke ambtsdragers zwaarder straffen
29 Nov, 04:44
foto


Het is nu de hoogste tijd dat de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers onmiddellijk geschrapt wordt uit de grondwet. Naar mijn mening draagt deze wet bij tot corruptie en straffeloosheid voor corrupte ambtsdragers. Deze wet lijkt op privilege voor de politieke ambtsdragers, derhalve  moeten we einde maken aan de bescherming van politieke ambtsdragers.

Wanneer bepaalde mensen zien dat corrupte politieke ambtsdragers vrijgelaten worden zonder of met heel weinig straf, neemt hun moed toe om ook corruptie te plegen. Daarom is het nu tijd dat corrupte politieke ambtsdragers zwaarder worden gestraft. Met zwaardere straffen moeten corrupte politieke ambtsdragers op het juiste spoor worden gezet.

Corruptie is geen gewone misdaad maar een kankergezwel, het vernietigt mensenlevens, het ondermijnt de economische groei, blokkeert de toegang tot fundamentele mensenrechten, verergert de armoede, bevordert ongelijkheid en het vernietigt een land. Corruptie vormt een obstakel voor de groei van het land. Het is een belemmering voor een welvarend en zelfredzaam land.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een vordering ingesteld bij De Nationale Assemblee (DNA) tot het in staat van beschuldigingstelling van gewezen vicepresident Ashwin Adhin. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling. Hij heeft niet alleen de staat Suriname maar ook het volk van Suriname benadeeld, het zijn gelden van de belastingbetaler.

VHP fractieleider Asis Gajadien, heeft het standpunt van de VHP kenbaar gemaakt. Volgens hem moet de rechterlijke macht alle ruimte krijgen om strafbare feiten te onderzoeken. Ik hoop dat alle 51 DNA de vordering van de procureur-generaal (pg) om gewezen vicepresident Adhin, in staat van beschuldiging te stellen goedkeuren. DNA-leden die tegen de vordering van de pg stemmen, zijn zonder meer voor handhaving van corruptie en straffeloosheid.

Advocaat Irvin Kanhai zegt in gesprek met Starnieuws dat de zaak niet zo zwaarwichtig is om een vordering in te stellen. Volgens hem gaat het alles bij elkaar genomen niet eens om US$ 10.000 aan apparatuur die beschadigd of vernietigd zou zijn. Dus wanneer een gewone burger hetzelfde feit pleegt, moet hij wel hangen, hij moet de bak in en Ashwin Adhin mag als gewezen politieke ambtsdrager vrij rond huppelen. Kanhai moet als advocaat weten dat niemand en dan ook niemand boven de wet staat.

Wanneer een prominent lid van de NDP in de fout gaat en hij door het Openbaar Ministerie vervolgd wordt, is het gelijk een politiek proces. Dat is geen nieuwigheid, deze methode zijn wij zoetjes aan gewend van de NDP. Een goed voorbeeld is de ex- gewezen minister van financiën Gilmore Hoefdraad, die de Staat Suriname voor miljoenen US-dollars heeft benadeeld. Een ander voorbeeld is het strafproces van ex- president Bouterse. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid, zijn in december 1982, 15 weerloze burgers vermoord. Wanneer iets niet in het straatje van de NDP past dan wordt de regering of de rechterlijke macht geïntimideerd en bedreigd door toppers van de NDP.

Idris Naipal
Advertenties