Suriname en Guyana gaan nauw met elkaar samenwerken
25 Nov, 00:00
foto
De presidenten Chan Santokhi en zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali begroeten elkaar. Suriname is het eerste land dat Ali aandoet na zijn inauguratie. (Foto's: René Gompers)


Tussen Suriname en Guyana is een intentieverklaring maandag getekend voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Dit gebeurde in het bijzijn van de presidenten Chan Santokhi en zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali. “Wanneer de brug gebouwd is, niet ALS de brug gebouwd is, zal het een permanente fysieke verbinding zijn tussen de volkeren van Guyana en Suriname,” merkt de Guyanese president op. “Nog belangrijker, het is ook een verbinding naar de rest van Zuid-Amerika.” Het luchtruim is tussen de twee landen geopend. Ook op dat gebied wordt de samenwerking verdiept.

De intentieverklaring voor de brug is getekend door de ministers van Buitenlandse Zaken. Ook is een overeenkomst getekend om de Strategic Dialogue Cooperation Platform gestalte te geven, een samenwerkingsplatform voor beide landen. Werkgroepen op verschillende gebieden zullen over en weer discussiëren om bepaalde gestelde doelen te bereiken. Handel, toerisme, transport van goederen en personen, de aanleg van een ‘shore base’ en andere faciliteiten om de inkomsten voor beide te landen te vergroten, zijn enkele van de elementen die de relatie tussen Suriname en Guyana moet gaan versterken. Direct na de ondertekening van de overeenkomsten, zijn de werkgroepen aan de slag zijn gegaan delen de staatshoofden mee. Sommige issues hebben haast, zoals het oplossen van de problemen met de veerboot.


Zowel Ali als Santokhi willen gauw resultaten zien. Beiden zijn het erover eens dat door een nauwe samenwerking de  landen “met dezelfde uitdagingen, dezelfde dreigingen, maar ook de zelfde mogelijkheden” met rasse schreden vooruit zullen gaan. Mede door de gigantische olievondsten voor de kust is het nu meer dan tijd dat er gewerkt wordt aan een “nauwe, transparante, resultaatgerichte” samenwerking geven de staatshoofden aan.  De staatshoofden willen tezamen werken aan faciliteiten gericht op de olie industrie. Suriname is on dit opzicht een paar stappen voor. Ali merkt op dat aan een samenwerking op dit gebied beide landen flink zullen profiteren.

Voor Santokhi is de toekomstige brug meer dan een verbinding. “Deze brug is niet alleen belangrijk voor goederen en personen, voor de handel en grensoverschrijdende samenwerking. Het symboliseert ook een overgang van het oude naar een nieuwe tijdperk. Een tijdperk van welzijn en voorspoed voor onze volkeren, democratie en rechtsstaat.”  Na de persconferentie hebben de staatshoofden en vicepresident Ronnie Brunswijk een bezoek gebracht aan de Staatsolie Raffinaderij complex.
Advertenties