Hellings: Rekruten worden 14 december beëdigd
24 Nov, 00:00
foto
De voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, inspecteur Raoul Hellings, zegt dat de kogel door de kerk is. De rekruten worden normaal beëdigd en aangesteld als agent van politie. (Foto's: René Gompers)


De beëdiging van de rekruten is geen heet hangijzer meer geworden op de algemene ledenvergadering van de Surinaamse Politie Bond (SPB) maandag. In een spoed-onderhoud met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zijn de plooien gladgestreken. De lichting die voor 70% niet zou voldoen volgens de presidentiële commissie -doorlichting Korps Politie Suriname- wordt op 14 december toch beëdigd en aangesteld als aspirant agent van politie.

SPB-voorzitter Raoul Hellings zegt in gesprek met Starnieuws dat de kogel door de kerk is. Minister Amoksi heeft zijn aanvankelijk besluit, waarbij de mensen opnieuw medisch en psychisch getest zouden worden, gewijzigd. De bewindsman had ook aangegeven dat er antecenten en milieu-onderzoek zou plaatsvinden. Hellings merkt op dat de wetgeving over de werving allang verouderd is. Hetzelfde geldt ook voor het Politie Handvest en andere reglementen. Zo staat in de wervingsregeling nog dat mensen die toegelaten worden tot de politiedienst de Nederlandse nationaliteit moeten hebben. De wetgeving is van de koloniale tijd nog.

Leden van de Surinaamse Politie Bond na afloop van de algemene ledenvergadering.

Daar waar de regels niet van toepassing zijn, neemt de korpschef additionele besluiten. Al jaren wordt er zo gewerkt in het korps, ook toen president Chan Santokhi nog minister was van Justitie en Politie. In die periode waren mensen tot de opleiding toegelaten die zelfs 30 en 35 jaar oud waren, terwijl in de wet staat maximaal 28 jaar. Mensen hoeven niet per se een Mulodiploma te hebben om toegelaten te worden tot de politiedienst. Het korps is bevoegd te toetsen of de persoon het vereiste niveau heeft. Wat testen betreft, geeft de psycholoog slechts een score en adviezen. Er zijn mensen die net onder de streep zijn. De korpsleiding kan ook nadere informatie inwinnen bij de psycholoog, legt Hellings uit.

De voorzitter van de SBP merkt op dat er geen veroordeelden toegelaten zijn tot het korps. Het gaat om enkele mensen die in verzekering waren gesteld, maar verder niet zijn vervolgd. Zij hebben geen strafblad. Hij benadrukt dat heel wat achterhaalde zaken voorkomen in de wervings- en selectieregeling. Veel zijn niet meer van deze tijd. De wetgeving moest allang aangepast worden. Zelfs het politie-uniform is niet wettelijk beschermd. Bij de doorlichting door de commissie is volgens Hellings niet gewerkt met de realiteit en de zaken die al jaren gangbaar zijn bij de politie. Volgens Hellings is er geen vuiltje aan de lucht en worden de mensen normaal beëdigd en aangesteld.

Minister Amoksi om een reactie gevraagd, laat Starnieuws weten dat hij op dit moment geen reactie kan geven op de kwestie van de rekruten. Wat op zijn kabinet besproken is maandag, zal in regeringsverband worden besproken.

Advertenties