Mijn helden in de economische ontwikkeling van Suriname
22 Nov, 02:51
foto


De ontwikkelingsinspanning van de Republiek Suriname in de afgelopen 45 jaar is bedroevend te noemen. We zijn niet in staat geweest om de levensstandaard van de meerderheid van de bevolking te verhogen. Het bbp per capita van Suriname is tussen 1975 en 2018 met slechts 40% toegenomen. Ter vergelijking (UN Statistics): in dezelfde periode nam het bbp per capita van Botswana met 515%, Aruba met 337%, China met 2.715% en Chili met 292% toe.

Suriname heeft in die 45 jaren van onafhankelijkheid 8 jaar te maken gehad met politieke instabiliteit en totaal 18 jaar met macro-economische ontwrichting. De beste tijd van de Republiek Suriname in macro-economisch opzicht was tussen 2003 – 2013. Het werd gekenmerkt door relatieve macro-economische stabiliteit.

Ondanks de teleurstellende ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zijn er toch Surinamers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de economische ontwikkeling van ons land. Ze zijn mijn helden. In dit artikel wil ik hun naam en bijdrage de revue laten passeren.
1. Eddy Jharap
Eddy Jharap is mijn grootste held. Deze man heeft het samen met anderen gepresteerd om een staatsbedrijf uit de modder van Saramacca te stampen. Zijn biografie is een heel spannend boek. Jharap heeft aangetoond dat goed en gedurfd leiderschap de meest doorslaggevende factor is in het ontwikkelingsproces. Hij was een ondernemer en had een droom die moest uitkomen. Het woord falen kwam niet voor in zijn vocabulaire. Zijn biografie zou verplichte literatuur moeten worden vanaf de middelbare school. Het Staatsolie Gebouw op Adek zou naar hem vernoemd moeten worden. Jharap heeft door studie op het veld tenminste 3 masters gehaald: ‘Management and Leaderschip’, ‘Ondernemerschap’ en ‘Petroleumtechnologie’. Tevens zou er een Eddy Jharap leerstoel in ‘Management en Ondernemerschap’ moeten komen op de universiteit. 

2. Ronald Venetiaan
De Surinaamse samenleving en economie was aan het eind van de jaren tachtig/ begin jaren 90 van de vorige eeuw totaal ontwricht. Er zijn weinig mensen die zich afvragen hoe wij die situatie te boven zijn gekomen. Wel, Venetiaan heeft een heel grote bijdrage geleverd. Mijn bewondering voor Venetiaan is zijn eenvoud, moed en intellect.
In 1991 nam hij de politiek-bestuurlijke macht over van president Johan Kraag. De hele samenleving was gedompeld in een sfeer van angst. Vene moest aankijken tegen een machtsvraagstuk met de militairen in het algemeen en Desi Bouterse, de toenmalige bevelhebber van het Nationaal Leger, in het bijzonder. Vervolgens moest hij een vredesproces succesvol zien af te ronden met de hete adem van de militairen in zijn nek. Hij moest ook leiding geven aan het herstel van een totaal ontspoorde economie die gekenmerkt werd door schaarste van velerlei goederen. In 1995 – 1996 was de economie weer op spoor. De bevolking heeft daarvoor een heel hoge prijs betaald in de vorm van hyperinflatie. Hieruit hadden wij moeten leren dat economische ontsporing nooit meer mocht plaatsvinden. Helaas.  

3. André Telting
André Telting was een man van eenvoud, wijsheid en ervaring. Hij had ook een grote liefde voor land en volk en wilde het beste voor ons land. Hij had het tot zijn missie verheven om het vertrouwen in de Surinaamse munteenheid te herstellen. Met grote inspanning en offers van de bevolking, is het hem twee keer gelukt het vertrouwen in belangrijke mate te herstellen. Hij heeft ook een grote bijdrage geleverd aan wetgevingsproducten om de samenleving te beschermen tegen roekeloze beleidsbeslissingen op economisch gebied (zie de Wet op Staatsschuld van 2002). Helaas. Het heeft niet mogen baten.

4. Frank Essed
Frank Essed was een man van intellect. Hij heeft aangetoond over een grote denkkracht te beschikken die tot nu toe niet is geëvenaard door een andere Surinamer. Zijn intellect en verbeeldingskracht hebben geresulteerd in het West- Suriname project waarbij een aangelegde spoorlijn door onwetenden wordt betiteld “van ergens naar nergens”. 

5. Jules Wijdenbosch
Alhoewel onder Jules Wijdenbosch de economie werd ontwricht, heeft hij toch een belangrijke bijdrage geleverd die wij niet mogen wegmoffelen. De bijdrage van Bosje is op het gebied van de infrastructurele ontwikkeling. Door de twee bruggen die onder zijn leiding zijn gebouwd, is de ontsluiting van de Oost-Westverbinding sterk verbeterd en de efficiëntie in de economie toegenomen.

De naam van de huidige president en vicepresident zou ik over 5 jaar kunnen toevoegen indien onder hun leiding o.a.: de economische diversificatie goed opgang is gekomen, wij een efficiënt overheidsapparaat hebben, voldoende voorbereidingen zijn getroffen om de offshore oliewinning te maken tot een zegen voor ons land en de agrarische productie/verwerking een vooraanstaande plaats heeft ingenomen in onze economie.

H. Dorinnie
(h.dorinnie@yahoo.com)
Advertenties