VP belooft Stembureau-personeel uitbetaling geld
19 Nov, 06:41
foto
Vicepresident Ronnie Brunswijk neemt een petitie in ontvangst van stembureau-personeel en colporteurs. (Foto: Directoraat Volkscommunicatie)


Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft aan stembureauleden en colporteurs beloofd dat ze hun geld zo snel mogelijk zullen ontvangen. Bijkans zes maanden na de verkiezingen zijn de mensen nog steeds niet uitbetaald. Een groep heeft een petitie aangeboden aan Brunswijk.

Doorgaans werden de mensen uiterlijk twee maanden na de verkiezingen uitbetaald. “Als mensen hebben gewerkt moeten die worden uitbetaald”, zei de vp aan de groep die de petitie aanbood. Hij beloofde dat deze kwestie met voortvarendheid zal worden aangepakt, zegt het directoraat Volkscommunicatie in een persbericht.

Op 27 augustus is deze kwestie reeds onder de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse zaken, Bronto Somohardjo. De bewindsman heeft tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de mensen die gewerkt hebben binnenkort over hun gelden zullen beschikken.

In het schrijven aan de vp is hem gevraagd alles in het werk te stellen dat zij binnen een maand, uiterlijk 18 december 2020 de gelden kunnen ontvangen. Brunswijk vindt dit een redelijke termijn en zal er alles aan doen dat de mensen zo snel als mogelijk uitbetaald worden.
Advertenties