Bedrag 'bonus' wordt binnenkort bekendgemaakt
08 Nov, 00:57
foto
President Chan Santokhi heeft in Dritabiki meegedeeld dat in november en december een bonus aan eenieder wordt gegeven.


De regering zal binnenkort bekendmaken welk bedrag als bonus zal worden gegeven aan eenieder. Niet alleen ambtenaren krijgen een Srefidensi-bonus maar alle werknemers. Het gaat ook om de werknemers in de private sector. Het ligt in de bedoeling dat ook naar de ijsman, marktverkoper, taxichauffeur omgekeken wordt, zegt president Chan Santokhi. Het gaat volgens hem om een 'redelijk bedrag'.  

Santokhi heeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning reeds de opdracht hebben gegeven voor een bonus in december. Dit zal geschieden op basis van de evaluatie van de bonus deze maand. “Aan de hand van de evaluatie gaan we dan ook de mogelijkheid bekijken om een kerstbonus te geven aan het volk. Omdat het volk dat nodig heeft, laat de president via de Communicatie Dienst Suriname weten. 

De extra ondersteuning aan ambtenaren wordt betaald uit het beetje geld dat de overheid heeft overgehouden doordat zij heeft besloten de rente van US$ 26 miljoen aan het Oppenheimer Fonds niet te betalen. De regering achtte het niet verantwoord om zo’n groot bedrag aan de samenleving te onttrekken en aan schuldeisers te geven. Zij heeft daarom ook het Franse internationaal financieel adviesbureau Lazard aan het werk gezet om met de schuldeisers te onderhandelen.

Het staatshoofd zegt dat de regering drie maanden geleden een lege staatskas heeft aangetroffen en een schuld van US$ 4 miljard heeft overgenomen. Zij heeft in twee maanden tijd echter ervoor gezorgd dat salarissen, pensioenen, algemene oudedagsvoorziening, algemene kinderbijslag, financiële bijstand niet alleen uitbetaald konden worden, maar met ingang van 1 november ook verhoogd. De regering heeft nu geld om haar financiële huishouding zelf op gang te brengen. De president zegt dat indien de regering door het niet betalen van de rente aan Oppenheimer een beetje geld overhoudt en armoede binnen de samenleving constateert, het haar plicht is om dat beetje geld terug te geven aan de samenleving. De bonus is bedoeld om de noden binnen de samenleving te lenigen. In januari zal onderhandeld worden over een loonronde aan mensen in overheidsdienst. 
Advertenties