Brunswijk: In 3 maanden tijd 356 missives opgemaakt
01 Nov, 00:57
foto
Vicepresident Ronnie Brunswijk legt uit hoeveel werk de Raad van Ministers heeft verricht in drie maanden.


Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk is niet ontevreden als hij bij de evaluatie van drie maanden regeerbeleid vaststelt dat er maar liefst 356 missives uit 17 vergaderingen van de Raad van Ministers (RvM) is voortgevloeid. Twee vergaderingen van de Onderraad Aanbesteding en Gunningen hebben 45 missives opgeleverd. Er zijn aardig wat besluiten genomen in 90 dagen tijd, constateert Brunswijk. Hij heeft samen met president Chan Santokhi na de evaluatie te Moengo Tapoe zaterdagavond een 'live briefing' gehouden voor de samenleving. 

Brunswijk merkt op dat er betere afstemming moet zijn tussen de ministers voordat een onderwerp op de agenda wordt geplaatst van de RvM. Door een beter overleg zullen discussies ook niet vastlopen tijdens de RvM. Dat is een van de verbeterpunten. Afgesproken is ook om themavergaderingen te houden over zoals subsidiebeleid staatsbedrijven, de bananensector, het sociaal zekerheidsstelsel. De vp deelt mee dat hij maar liefst tien petities in ontvangst heeft genomen in de afgelopen drie maanden. Mensen willen haast elke dag een petitie indienen. 

De vp somt tal van besluiten op die de RvM heeft genomen. Enkele zijn: benoeming presidentiele commissies Grondenrechten, Grondconversie, Managementteam grote projecten, ordening kleinschalige goudsector, commissie onregelmatigheden bij Binnenlandse Zaken, verlenging van Basiszorgverzekering met twee maanden, Financiële steun aan de transportsector, toelatingseisen Bachelor opleiding IOL, organisatiestructuur enkele ministeries waar veranderingen hebben plaatsgevonden, aanpassing van bustarieven, verhoging van AOV, Kinderbijslag, Financiële Bijstand, heffingskorting. Er is veel gedaan in de korte periode waarin de regering aanzit, laat Brunswijk optekenen. 
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January