Pg Baidjnath Panday: 'Maak geen misbruik van bevoegdheden'
24 Oct 2020, 04:51
foto
Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vraagt advocaten geen “hand-en-spandiensten te verrichten” tijdens de beëdiging van drietal advocaten door het hof. (Foto: Ranu Abhelakh)


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday bij het Openbaar Ministerie (OM) heeft advocaten opgeroepen om geen misbruik te maken van hun wettelijke bevoegdheden. Drie weken geleden kreeg hij de informatie dat een advocaat zich had gemeld op een politiebureau en aangaf advocaat te zijn van de verdachte, alleen om toegelaten te worden. "Een pertinente leugen. Zuiver misbruik maken van omstandigheden. En dan gaat het om een advocaat die als één van de nestors in de advocatuur moet worden aangemerkt."

Dit geval heeft zich voorgedaan in een strafzaak waar er een gerechtelijk vooronderzoek loopt, gaf de pg aan. Het OM heeft in het belang van het onderzoek de verschillende verdachten op diverse politie locaties laten opsluiten. En het weet vooraf door de aanmelding, wie de advocaat(en) is van een verdachte die is ingesloten. "Heel ernstig en deze zaak laat ik niet zo liggen." De verzamelde documentatie over dit geval zal hij aan de Surinaamse Orde van Advocaten aanbieden. "Zodat hier een case kan worden gemaakt voor op zijn minst een tuchtrechtelijke afdoening." 

Geen hand-en-spandiensten

Baidjnath Panday sprak vrijdag tijdens de beëdiging van de advocaten Odessey Ling, Sharoma Birtantie-Brispat en Francyn Djajadi door het Hof van Justitie (HvJ). Hij haalde enkele gesignaleerde praktijkgevallen van onbehoorlijkheid aan. Zoals advocaten die in gezelschap van derden het politiebureau bezoeken om hun cliënt te spreken. "Of documenten meenemen die absoluut niets te maken hebben met de zaak, maar om een dienst te bewijzen aan hun cliënt, de verdachte. Ontoelaatbaar." De pg drukte de nieuwe advocaten op het hart om hierin geen inbreng te hebben. "En geen hand-en-spandiensten te verrichten."

Het gebeurt ook dat cliënten een advocaat vragen voor bijstand en een schatting van de kosten opvragen. De cliënt betaalt een veelvoud van dit bedrag aan de advocaat. Na het proces en aftrek van honorarium en bijkomende kosten, eist de cliënt het resterende bedrag op, vertelde de pg. Vroeger werd dit teruggeven via een cheque, "nu een bankoverschrijving van de ene rekening naar de andere. Mogelijk een vermeende activiteit van een witwasconstructie." Advocaten moeten hiervoor waken en dit proberen te voorkomen.

'Money talks'

Loyaal zijn aan de cliënt, kent ook grenzen en de advocaat trekt die lijn, haalde Baidjnath Panday aan. Advocaten moeten alert zijn en voorkomen dat hun cliënt of derden ooit tegen hen zegt 'money talks, ik betaal en u handelt voor en namens mij'. "Het is correct maar tegelijkertijd ook incorrect", stelde de pg, "U bepaalt de grenslijn tot waar." Als cliënten weglopen, dan kun je hen liever hun documenten meegeven en uitwuiven, stelt Baidjnath Panday. Andersom moeten advocaten niet schromen om een cliënt te bedanken, "omdat die te ver gaat in datgene wat hij van u vraagt als beroepsbeoefenaar."

Een ander voorval, dat de pg met de aanwezigen deelde, betreft die van een advocaat die documenten van de cliënt ontving en na het proces weigerde om die terug te geven. "Zeer onbehoorlijk." Onlangs speelde zich ook een zaak af waarbij de advocaat na verkregen toestemming, de opdracht had gegeven aan de deurwaarde om over te gaan tot beslaglegging. En toch was de advocaat zelf met die deurwaarde aanwezig op de locatie "om de verrichtingen mee te helpen uitvoeren. Waar heb je dan die deurwaarder voor ingeschakeld?"

Naast de praktijkgevallen, stond de vervolgingsbaas ook stil bij enkele kernwaarden van het advocatenberoep en riep het drietal op om nooit een leugen te omarmen. "Met die leugen gaat u ook ten onder. U zal daarop gesnapt worden en daarmee verliest u het vertrouwen." Als advocaten eenmaal hun vertrouwen te grabbel hebben gegooid, zal het hen extra inspanningen kosten om een gedane leugen ongedaan te maken. "Zuiverheid en de belangenbehartiging is daarom een kernvoorwaarde."

Advertenties