Suriname en Guyana gaan relatie verdiepen
16 Oct 2020, 12:52
foto
De ministers van Suriname en Guyana tijdens een ontmoeting donderdag. Zij hebben de overeenkomsten voorbereid die rond de viering van de Onafhankelijkheidsdag zal worden getekend.


De president Chan Santokhi en Irfaan Ali van Guyana zullen rond de viering van de 45e Onafhankelijkheidsdag diverse overeenkomsten tekenen. De overeenkomsten zijn voorbereid in Georgetown door de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van Suriname en zijn collega van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Hugh Todd. De resultaat van de besprekingen is vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. 

De ministers werden tijdens de bijeenkomst bijgestaan door de Guyanese ministers Juan Edghill van Openbare Werken, Frank Anthony van Volksgezondheid en de Surinaamse ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken en 
Amar Ramadhin van Volksgezondheid. 

De ministers bevestigden de toezegging van hun regering om de vriendschapsbanden tussen Suriname en Guyana te versterken en de samenwerking tussen hun twee landen te verdiepen en uit te breiden. Zij namen in het bijzonder nota van de inspanningen ter verbetering van de samenwerking op het gebied van transport infrastructuur en integratieverbindingen tussen Suriname en Guyana en merkten daarbij op dat deze van cruciaal belang zijn voor de verdieping van investeringen, handel, toerisme en culturele betrekkingen tussen de twee landen. 

Beide partijen spraken hun grote tevredenheid uit over de vooruitgang die is geboekt bij de grondige afweging van de noodzakelijke activiteiten voor de studie, het ontwerp, de financiering en de aanbesteding van diensten voor de bouw van de brug over de Corantijn rivier. Ze waren het eens over de principes, strategieën en manieren waarop de basis voor meer en wederzijds voordelige samenwerking kan worden gelegd op het gebied van landbouw, gezondheid, duurzame ontwikkeling, bevordering van bi-nationaal toerisme, gezamenlijke marketing van goederen en landbouwproducten en sport en cultuur. 

Ze bespraken ook manieren en middelen waarmee uitwisselingen voor capaciteitsopbouw op het gebied van olie en gas kunnen plaatsvinden. Wat de algemene samenwerking op gezondheidsgebied betreft, juichten de ministers de goede werkrelatie tussen de gezondheidssectoren van de twee landen toe en beloofden ze verschillende initiatieven te ontplooien die hun samenwerking en wederzijdse bijstand in de sector zouden versterken. 

De twee ministers van Buitenlandse Zaken hebben overeenstemming bereikt over een reeks voorstellen die zullen worden voorgelegd aan de president van de Republiek Suriname en de president van de Coöperatieve Republiek Guyana voor een optimaal gebruik van het Strategisch Dialoog en Samenwerkingsplatform (SDCP) dat zal worden gelanceerd in november 2020.

In dat verband kwamen ze overeen dat de thematische werkgroepen in het kader van de SDCP de opdracht zullen krijgen om realistische actieprogramma's na te streven en manieren en middelen te vinden om verschillende geïdentificeerde belemmeringen voor vlotte en efficiënte legale grensoverschrijdende handel weg te nemen; van voertuigen die personen vervoeren van en naar elk land; en zoeken naar manieren om grensoverschrijdende illegale activiteiten in te dammen. 

Hoewel beide zijden van de grens met Suriname en Guyana gesloten blijven in het licht van de Covid-19-pandemie, waren de ministers het erover eens dat de problemen die de hervatting van de MV Canawaima Ferry Service beïnvloeden, dringend en gezamenlijk moeten worden aangepakt in afwachting van de hervatting van het goederenverkeer en personen tussen South Drain en Moleson Creek. De ministers wezen op de cruciale rol die de Canawaima-veerdienst speelt bij het contact tussen mensen, het bilaterale toerisme en de handel tussen Suriname en Guyana. 
Daartoe zullen de instanties die verantwoordelijk zijn voor de Canawaima-veerdienst de opdracht krijgen om onmiddellijk de besprekingen te starten om ervoor te zorgen dat de MV Canawaima beschikbaar is voor operaties zodra de ministers van Volksgezondheid van Suriname en Guyana verklaren dat het veilig is om dat te doen.

De twee partijen bespraken het belang en de relevantie van het uitwisselen van standpunten over aangelegenheden op de regionale, hemisferische en mondiale agenda's met de bedoeling hun standpunten, interventies, sponsoring van initiatieven en resoluties te coördineren om zo mogelijk gezamenlijk strategische allianties met andere staten te vormen met wederzijdse voordelen. 

Ze namen in het bijzonder nota van de overeenkomsten in de standpunten van de twee landen over zaken als mitigeren van klimaatverandering en compensatie voor het duurzaam gebruik en behoud van hun grote bossen; milieubescherming; en de classificatie van staten als landen met middel inkomen op basis van beperkte criteria en de implicaties ervan voor de toegang tot concessionele financiering te voorzien in ontwikkelingsbehoeften.

De twee partijen bespraken het aanstaande bezoek van president Ali naar Suriname om deel te nemen aan de viering van de 45e herdenking van de Onafhankelijkheid van Suriname. President Ali zal een speciale gast zijn van president  Santokhi bij die gelegenheid en tijdens dat bezoek zullen verschillende overeenkomsten worden ondertekend.
Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December