VS-delegatie heeft interesse in economische betrekkingen
14 Oct, 02:53
foto
President Chan Santokhi in gesprek met de hoge Amerikaanse delegatie die gisteren een kort bezoek heeft gebracht aan Suriname. Ambassadeur Ambassadeur Karen Lynn Williams vergezelde haar landgenoten. (Foto: CDS)


De Amerikaanse regering zal op korte termijn een aantal financiële faciliteiten beschikbaar stellen aan Suriname, bestemd voor het Agrarisch Krediet Fonds en kleine en middelgrote bedrijven. Deze faciliteiten bieden de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan kleine ondernemingen, voornamelijk in de agrarische sector, voor verdere ontwikkeling van de economie en het creëren van werkgelegenheid. Dit is een van de zaken die besproken is met de Amerikaanse delegatie die dinsdag op bezoek was. President Chan Santokhi heeft de topdelegatie ook ontvangen. 

De afvaardiging bestond uit vertegenwoordigers van vijf verschillende agentschappen, waaronder Development Finance Corporation. Na een kort onderhoud met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is de delegatie ontvangen door het staatshoofd, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Deze groep is naar Suriname gekomen in navolging van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, de afgelopen maand. 

De Amerikaanse regering is vooral geïnteresseerd in economische betrekkingen. Zij heeft wederom bevestigd een partner te zien in Suriname en is ingenomen met de wijze waarop de nieuwe regering zaken aanpakt. Daarnaast is gesproken over schuldverlichting. Voor Suriname bestaat de mogelijk om ondersteuning te vinden bij de Amerikaanse autoriteiten voor het saneringsprogramma, waarover minister Armand Achaibersing een uiteenzetting heeft gegeven in De Nationale Assemblee. Dit programma is belangrijk voor het traject naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Komende week zullen gesprekken gevoerd worden met de Amerikaanse ambassadeur om de afspraken in details uit te werken en vanaf dat moment moeten overeenkomsten getekend worden, betrekking hebbende op de kredietfaciliteiten”, liet minister Ramdin optekenen na de ontmoeting met de delegatie. “Wij weten wat we willen en wij sluiten aan bij datgene wat ze kunnen aanbieden. Wij gaan heel voorbereid naar deze gesprekken, met een duidelijke visie om ook het Surinaams belang neer te zetten”, zegt Ramdin. 
Advertenties