Walden en houtsector willen verbetering exportbeleid
13 Oct, 08:23
foto
Minister Saskia Walden in gesprek met vertegenwoordigers uit de houtsector. (Foto: EZ)


Samen met houtexploitanten wil minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie nagaan hoe samengewerkt kan worden aan een duurzaam houtexploitatie beleid. Wenselijk is het verlagen van de export van rondhout als primitieve grondstof, maar vervolgens het verhogen van de export van halffabricaten en eindproducten.

De bewindsvrouw had een ontmoeting met vertegenwoordigers en ondernemers in de houtsector. Zij is ervan overtuigd dat duurzame economische groei, samengaat met duurzaam bosbeheer en houtverwerking. Daarbij behalen wij een hogere productiecapaciteit en hogere exportwaarden voor Surinaamse producten en zo ook hogere inkomsten voor landgenoten, meldt de afdeling Voorlichting. 

De houtexploitanten hebben ook enkele knelpunten aangekaart, waarmee ze al geruime tijd zitten, zoals: beperkte landelijke productiecapaciteit en kennis voor hoogwaardige exportproducten; infrastructuur; overige kostprijsverhogende maatregelen op lokale houtproductie; en de marktontwikkelingen lokaal en internationaal inzake de veranderingen in de vraag naar houtsoorten vanuit Suriname. 

Afgesproken is om een werkgroep samen te stellen waarin vertegenwoordigd zijn: het ministerie en de belangrijkste stakeholders rakende bosbeheer, houtexploitatie en staatsfinanciën. De vertegenwoordigers en ondernemers in de houtsector, gaven aan ingenomen te zijn met de te vormen werkgroep en zullen vertegenwoordigers afvaardigen om samen te komen tot oplossingen voor een duurzaam houtexploitatie beleid. 
Advertenties