'Land staat er beter voor dan 3 maanden geleden'
29 Sep, 13:30
foto
President Chan Santokhi stelt dat het land er nu beter voor staat dan drie maanden geleden. (Foto: Raoul Lith)


"De regering is nog geen drie maanden aan het werk. En in die korte tijd, dat mijn ministersploeg en hun teams dag- en nacht hebben gewerkt, ben ik trots op wat er is bereikt. De weg voor ons is nog hobbelig, en onze opponenten hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt,  dat ze het ons moeilijk zullen maken, alle mooie woorden van constructieve oppositie ten spijt. Ze hebben ons zelfs een ‘long hot summer’ beloofd. En ja, het is buiten inderdaad heet. Maar wij hebben ons hoofd koel gehouden. En vandaag durf ik te zeggen, dat ons land er beter voor staat dan drie maanden geleden". Een deel van de 6.130 woorden die president Chan Santokhi vandaag heeft uitgesproken in De Nationale Assemblee tijdens de presentatie van de jaarrede.  

"Ja, meneer de voorzitter ondanks alle kritiek, ondanks alle moeilijke beslissingen, ondanks alle pijnlijke maatregelen, durf ik dat te zeggen. Ik wijs, op de effectieve wijze waarop op alle ministeries een stop hebben gezet op geldverspilling, kopstukken in het grootste corruptieschandaal bij onze Centrale Bank en de Postspaarbank zijn opgesloten, wachten op berechting of binnenkort worden opgehaald. Corruptief uitgegeven gronden, of verkavelingen, zoals die van Cultuurtuin zijn stopgezet of teruggedraaid.

Er vindt opschoning plaats van spookambtenaren op ministeries, onrechtmatig gebruik van auto’s, is een halt toegeroepen. Het zijn allemaal zaken die onderbelicht zijn door de financiële crisis, maar ze zijn van groot belang, willen we weer recht en orde terugbrengen in ons land. Wij hebben salarissen, lonen en essentiële diensten op tijd kunnen betalen, niet omdat er veel geld is, maar simpelweg omdat we prudent beleid voeren, verantwoord omgaan met de schaarse beschikbare middelen, en ik kan u verzekeren gelden gaan naar die doelen waarvoor ze bedoeld zijn. Ze komen niet terecht in de zakken van individuen die daar geen recht op hebben. Daarom staan we er ook beter voor dan drie maanden geleden, meneer de voorzitter, omdat we een plan hebben dat ons uit de crisis zal halen. 

We weten, dat er licht is aan het einde van deze tunnel. Meneer de voorzitter, ik heb niet beloofd dat het makkelijk zou zijn. Maar ik beloof u, dat we deze moeilijke klus samen tot een goed einde brengen. Voor volk en vaderland. Voor onze kinderen en kleinkinderen," stelde de president tot slot van zijn presentatie. 
Advertenties