Schoonmaakactie op World Clean Up Day
20 Sep, 10:34
foto
Vrijwilligers van DP World Paramaribo die deelgenomen hebben aan de World Clean Up Day op het scholencomplex te Zorg en Hoop.


Stichting SuReSur heeft schoonmaakacties op 14 verschillende locaties uitgevoerd zaterdag in verband met de World Clean Up Day 2020. DP World Paramaribo heeft 16 vrijwilligers met familieleden afgevaardigd die op twee locaties hebben schoongemaakt, te weten het scholencomplex van Lyco I (Zorg& Hoop) en bij de terminal van Suriname Port Services N.V./DP World Paramaribo te La Vigilantia in Para. 

Binnen de Global Ports Group (GPG) is het in de week van 14 t/m 20 september Go Green Week. De GPG is een samenwerking tussen de industrieleiders van wereldwijde havenoperators en zij hebben drie werkarmen op het gebied van Safety, Security & Environment. In dit kader heeft DP World Paramaribo meegedaan met World Clean up Day op 19 september.

World Cleanup Day is een burgerbeweging die 180 landen en miljoenen mensen over de hele wereld verenigt om de planeet schoon te maken. Dit alles op één dag. Jaarlijks wordt op de 3e zaterdag in september World Cleanup Day gehouden waarbij er gebruik wordt gemaakt van de kracht van mensen. Door samen te werken worden bruggen geslagen tussen gemeenschappen op alle niveaus van de samenleving. 

Het doel van de World Clean Up Day is het bewustzijn vergroten over het wereldwijde afvalprobleem en zwerfafval opruimen. Individuen, overheden, bedrijven en organisaties worden allemaal aangemoedigd om deel te nemen aan opruimacties en om oplossingen te vinden voor het afvalprobleem. De focus van de clean up lag dit jaar op de vervuiling als gevolg van sigarettenpeukjes. Deze kleine vervuilers behoren tot het product dat wereldwijd het meest wordt weggegooid. Alle ingezamelde sigarettenpeukjes zullen via Stichting SuReSur verstuurd worden naar een recycle bedrijf in Ierland om deze te recyclen. 

Burgers worden aangemoedigd hun peukjes niet in het milieu te gooien, maar deze apart te zetten en bij stichting SuReSur af te geven. Het inleveren van sigarettenpeukjes kan van maandag tot vrijdag tussen 16.00 en 18.00 aan de Charlesburgweg # 55.
Advertenties