VHP: Twee herdenkingen te midden van Covid-19 pandemie
09 Aug, 04:54
foto


Vandaag worden te midden van een Covid 19 pandemie, twee belangrijke evenementen, te weten: de Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie. 

Voor wat betreft de Dag der Inheemsen is door de Verenigde Naties in 2007 de Internationale Dag der Inheemsen ingesteld, wat op zich al voor alle Inheemse volkeren ter wereld een belangrijke erkenning is van hun bestaan. In ons land Suriname zijn de inheemse volken de oorspronkelijke bewoners. 

Op ons nationale wapen staan twee indianen met schild afgebeeld met daaronder de woorden Justitia, Piëtas, Fides. Vertaald uit het Latijn betekent dat: Gerechtigheid, Vrede en Trouw. Het is die trots van zichtbaarheid en erkenning die tot hun recht moeten komen en de oorspronkelijke bewoners moeten geven waar zij recht op hebben.

Wanneer de VHP stil staat bij de vorderingen en bescherming van de rechten van onze inheemse broeders en zusters in Suriname dan constateert de Partij o.a. dat er onvoldoende is gedaan om deze grondrechten te waarborgen: 
a. Ons land heeft het ILO-conventie 169 nog steeds niet ondertekend. ILO-conventie 169 is het belangrijkste bindende verdrag in het internationaal recht betreffende Inheemse volken en een voorloper van de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken.
b. Er is weinig vooruitgang geboekt voor belangrijke zaken zoals onder andere werkgelegenheid, beter onderwijs en gezondheidszorg voor de ontwikkeling van het binnenland. 
De VHP wil daarom samen met haar partners in de regering, eraan meewerken dat o.a. bescherming van de rechten van onze Inheemsen gerealiseerd wordt.

130 jaar Javaanse Immigratie
Gelijktijdig met de ‘Dag der Inheemsen’ gedenkt de VHP ook de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. Dit jaar herdenken we samen met onze Javaanse broeders en zusters 130 jaar Javaanse immigratie onder de slogan 'celebrating our presence' en 'we cherish our culture'."  

De commissie belast met de voorbereidingen stelt dat met deze slogan het de bedoeling is om de trots, waardigheid, en de Javaans-Surinaamse identiteit te etaleren. Op basis van behoud van eigen identiteit zal een waardevolle bijdrage geleverd worden aan de wederopbouw en ontwikkeling van onze samenleving. 

Cultuurbeleid
Beide groepen, zowel de Inheemsen als de Javanen hebben een rijke traditionele cultuur. Het is hun zoektocht naar een waardig bestaan in onze samenleving, waaruit hun nakomelingen lering en inspiratie dienen te putten om deze aan te wenden voor hun eigen ontwikkeling en in het verlengde daarvan voor de ontwikkeling van Suriname.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October