C-47 hekelt aanpak regering over solidariteitsheffing
05 Aug, 05:37
foto


C-47 is niet gecharmeerd over de aangekondigde solidariteitsheffing, zonder dat er overleg is geweest met de vakbeweging. In een schrijven aan president Chan Santokhi deelt C-47 voorzitter Robby Berenstein mee dat er afspraken waren gemaakt met de vorige regering over het aanpassen van de belastingschijven. Deze week nog is er een overleg tussen het bestuur van C-47 en de vakorganisaties over deze kwestie. 

C-47 zegt zich volledig bewust te zijn van de zeer precaire situatie van staatsfinanciën die deze regering heeft overgenomen en dat er acuut maatregelen genomen dienen te worden. De vakcentrale staat voor honderd procent achter het principe dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Echter met de verhoging van de twee hoogste tariefschijven van de Wet Loon/Inkomstenbelasting worden de echte breedste schouders, die te vinden zijn in de verschillende kapitaalsgroepen, ongemoeid gelaten. Onder andere hierdoor zal deze wet niet het gewenste effect sorteren, integendeel, zal deze de reeds zwaar aangetaste koopkracht van de werknemers verder doen eroderen.

Werknemers hebben volgens de vakcentrale absoluut geen probleem om de nodige offers te brengen, in tegendeel vinden ze het in deze situatie noodzakelijk. Echter, met het kiezen van de solidariteitsheffing als middel om de financiële huishouding op orde te brengen worden de loontrekkers wederom onevenredig zwaar geraakt. De vakbeweging is sedert 2015 met de intussen afgetreden regering bezig om structureel wijziging te brengen in het voor de loontrekkers onrechtvaardig belastingsysteem. Dit middels aanpassing van de belastingschijven en tarieven. De besprekingen van 2015 waren de voortzetting van besprekingen met voorgaande regeringen over hetzelfde onderwerp. Dit geeft aan dat de wijzigingen van levensbelang zijn voor de werkende klasse. Deze schijven en tarieven zijn nog steeds niet gewijzigd. 

Het feit dat de conceptwet een kopie is van die van 2002, zonder integrale wijziging van de schijven en tarieven veroorzaakt dat nu zelfs de lagere lonen zullen vallen onder de solidariteitsheffing. Dit is voor C-47 en haar lidbonden absoluut onacceptabel. "Wij hebben ook kennis genomen van uw aankondiging met de vakbeweging in overleg te zullen treden omtrent het onderhavige. De door u gevolgde procedure geeft echter aan voornoemde ontmoeting echter het karakter van een mededeling," meent Berenstein. 
Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September