Hasrat lapt verbod wnd SZF-directeur aan zijn laars
03 Aug, 22:29
foto


Medisch directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Humphrey Hasrat, lapt het verbod om zich niet te begeven op het werkterrein en geen contact te hebben met werknemers en relaties, aan zijn laars. Hij heeft een brief gekregen maandag waarin hem wordt meegedeeld dat hij "vanwege gewijzigde beleidsinzichten op non-actief" is gesteld. Hij hoeft zich voorlopig niet aan te melden op het werk, schrijft Jolanda Pronk, waarnemend directeur. De vorige week is ook directeur Rick Kromodihardjo op non-actief gesteld. 

Hasrat is meegedeeld dat hij zich niet meer naar locaties van het SZF en daaraan gelieerde instellingen en bedrijven mag begeven. Hij mag ook geen directe of indirecte bemoeienis hebben met aangelegenheden van het SZF, medewerkers of relaties. Alle eigendommen van het SZF, auto's, sleutels en informatiedragers dienen uiterlijk dinsdag om 12.00 uur persoonlijk te worden afgegeven op het secretariaat van de minister van Volksgezondheid, ter attentie van Pronk. 

Hasrat heeft Pronk geantwoord dat hij als werknemer van het SZF de eigendommen van het bedrijf zal afgeven op een bij hem bekend adres van de Stichting Staatsziekenfonds aan de Fred Derby straat aan een wettige vertegenwoordiger van de stichting. "Het verbaast mij dat u als juridisch onderlegde persoon mij vraagt om spullen af te geven aan een instantie waarmee ik in deze geen werkrelatie heb," stelt Hasrat. 

Ter voorkoming van misverstanden zal hij zich doen vergezellen door zijn juridische adviseur en de vrije pers. "Met betrekking tot de tweede alinea van uw brief, waarin u al dan niet op instructies van hogerhand mij op een fascistische manier probeert te beletten om relaties met onafhankelijke personen te onderhouden, moet ik u mededelen dat ik dit verbod aan mijn laars zal lappen", schrijft Hasrat terug.
Advertenties