Santokhi had telefoongesprek met Bolsonaro en Pompeo
18 Jul 2020, 14:08
foto
De eerste werkvergadering van regering Santokhi-Brunswijk is vrijdag gehouden in het presidentieel paleis. Besproken is onder andere welke zaken prioriteit hebben. (Foto: NII)


Het Braziliaanse staatshoofd Jair Bolsonaro heeft in een telefonisch gesprek president Chan Santokhi uitgenodigd voor een onderhoud. Om dit mogelijk te maken zal op ministerieel niveau verder overleg worden geïnitieerd, deelt het Communicatie Unit van het kabinet van de president mee. Ook met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is er gisteren een telefoongesprek gevoerd. Beide landen hebben nogmaals benadrukt dat ze een goede relatie willen voortzetten met Suriname. 

Santokhi en Bolsonaro hebben gesproken over de verdere verdieping van de relatie tussen Suriname en Brazilië. Brazilië ondersteunt tal van samenwerking projecten, o.a. op het gebied van de agrarische sector en cyber security. Beide presidenten onderschrijven het belang van regelmatig politiek overleg en facilitering van contacten met het
bedrijfsleven in beide landen om private investeringen te stimuleren. Bolsonaro sprak zijn tevredenheid over de behandeling van zijn landgenoten in Suriname en hoopt dat zij een bijdrage leveren aan de Surinaamse samenleving.  

Met de Amerikaanse minister heeft de president afgesproken dat de banden met VS worden verstevigd. Santokhi bevestigt dat de Amerikaanse  minister aangegeven heeft dat Suriname nu als een model in de regio staat voor een ordelijke en vreedzame transitie na het houden van verkiezingen. De Amerikaanse regering is zeer content met het feit dat de huidige coalitie met de voorgaande regering heel vroeg gewerkt heeft aan het oplossen van fundamentele en urgente vraagstukken, als onderdeel van het democratisch proces van bestuur in een overgangsfase.

De VS is bereid Suriname te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen voor het schuldenvraagstuk, bij het Internationaal Monetair Fonds en het verder zoeken naar noodzakelijke ontwikkelingsfondsen bij de multilaterale banken, zoals de IDB en de Wereld Bank. Minister Pompeo heeft dit wederom aangekaart. Eerder was dit door de Nationale Veiligheidsadviseur, Mauricio Claver-Carone, reeds aan medegedeeld aan de president. 

Santokhi en Pompeo zijn het erover eens dat verdere verdieping en verbreding van de samenwerking op het
Westelijk Halfrond van groot belang voor de politieke en maatschappelijke stabiliteit. Nagegaan zal worden hoe binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten samengewerkt kan worden, alsook in de relaties met de Caricom. Samenwerking op technische beleidsgebieden zullen in de komende maanden verder gedefinieerd worden, inclusief veiligheid, hernieuwbare energie, investeringen en samenwerking met het Amerikaanse bedrijfsleven.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October