Surinaams politiek- en publiek leiderschap in transitie
17 Jul 2020, 13:48
foto


Gezien de huidige negatieve ontwikkelingen van het wanbeleid van de regering Bouterse/Adhin moet het volk nu bewijzen dat het zich niet meer laat misbruiken/misleiden/bedriegen door politieke leiders. Het volk moet nu wetgeving eisen om zijn rechten en toekomst te beschermen. De twee belangrijkste noodzakelijke wetten nu zijn 'Openbaarheid van Bestuur' en 'Demissionaire Regering'. De demissionaire periode moet minimaal drie maanden vóór de verkiezingen ingaan. 

De allerlaatste harteloze en verwerpelijke daad van regering Bouterse/Adhin is om de drie hoogbejaarden Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en Eddy Jozefzoon op het laatste moment te benoemen in functies, waarbij zij aanspraak maken op alle primaire en secundaire voorzieningen van een minister. Dus het vertrekpunt van de regering Santokhi/Brunswijk is met drie hoogbejaarde ministers. Heer Bouterse, waar is uw hart en liefde voor Suriname en het volk? Heren Wijdenbosch, Alibux en Jozefzoon, waar zijn jullie gevoel van eigen normen en waarden, en het moreel-ethisch deel van jullie geweten en hart? Jullie zijn overduidelijk geen staatslieden, maar onethische politici. 

Staatslieden denken aan de volgende generaties, maar politici denken aan de komende verkiezingen. Onethische politici hebben een verwerpelijk egoïstisch denkpatroon, waarbij zij ondanks de slechte sociaal-maatschappelijke en financieel-economische situatie waarin het land verkeert, zij zich over de ruggen van het volk continue blijven verrijken. Het ergste van dit immoreel en onmaatschappelijk gedrag is dat deze vier hoogbejaarde politici weten dat de staatskas vanwege hun wanbeleid leeg is, waardoor de regering zonder leningen geen salarissen (subsidies en vakantiegeld) kan betalen. Voorbeelden van zulke harteloze politieke leiders in de wereld zijn Maduro van Venezuela en Teodoro Obiang van Equatorial Guinea. Hierbij is overduidelijk het bewijs van het gezegde “zeg me wie je vrienden zijn en dan zeg ik wie je bent!”. 

Ditzelfde gedrag van de regering zien wij momenteel gebeuren bij verschillende parastatalen, want “de appel valt niet ver van de stam”. De informatie en tips die wij dagelijks binnenkrijgen zijn niet om naar huis te schrijven. Het lijkt dat ook bij bepaalde parastatalen de directieleden die gelinkt kunnen worden aan de vorige coalitie en regering, een “hardloopwedstrijd spelen tegen de klok”. Er worden o.a. politieke loyalisten nodeloos en gelijk voor onbepaalde tijd in dienst genomen en er worden nodeloze projecten uitgevoerd, waarbij het overduidelijk is dat men aanslagen pleegt op de financiële middelen van de bedrijven. 

Verder worden er wurgcontracten gesloten met partij loyalisten voor het leveren van allerlei nodeloze goederen en diensten. Partijloyalisten krijgen allerlei promoties en benoemingen, zonder dat deze personen voldoen aan de functieprofielen. Verder worden gemeenschappen in bepaalde gebieden gedupeerd en onthouden van bepaalde noodzakelijke diensten, omdat ze traditioneel niet op de uittredende partij(en) hebben gestemd. Deze directieleden van de parastatalen moeten instaan voor de consequenties van hun handelen. 

Het is overduidelijk dat bij de meeste parastatalen compleet nieuwe directieteams zullen moeten aantreden, omdat ik er zeker van ben dat na onderzoek heel wat van deze directieleden zullen worden ontslagen of gedegradeerd. Het is daarom belangrijk dat de Regering Santokhi/Brunswijk ook in deze maand alle parastatalen bedrijven overneemt en gelijk laat doorlichten door gerenommeerde accountants, waardoor het duidelijk wordt wat voor ravage de loyalisten en pionnen van Regering Bouterse/Adhin hebben aangericht/achtergelaten. Wanneer het moment daar is dat de bewijzen zijn geleverd van de ontvangen informaties en tips, ben ik de eerste die de gemeenschap uitgebreid zal informeren via de media. Stay tuned, and mark my words! We shall come back to you!

Het politiek en publiek leiderschap waarmee de regering Bouterse/Adhin dit volk heeft geleid in de afgelopen periode verdient totaal geen schoonheidsprijs en is resoluut niet voor herhaling vatbaar. Het is een leiderschap vol van miskenning, populisme, misleiding en bedrog. Het is het leiderschap dat de Nederlandse taal heeft verrijkt met enkele nieuwe negatief geladen woorden, zoals dodsoneren, adhineren en limboliseren. Dit leiderschap noem ik “destructief politiek-bestuurlijk leiderschap”, omdat de materiële en immateriële beschadigingen onder het volk zeer groot zijn vanwege o.a. machtsmisbruik en corruptie. Bouterse was democratisch gekozen, maar zijn gehanteerde leiderschapsstijl was vanuit een dictatoriale inborst. De uitdrukking “een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken” komt hier goed van pas.

De regering Santokhi/Brunswijk zal moeten gaan voor een “transformationeel politiek-bestuurlijk leiderschap” om het vertrouwen van het volk in politieke en publieke leiders te kunnen herwinnen, omdat de motivatie van het volk zowel moet afhangen van intrinsieke als extrinsieke factoren. Aspecten van ethisch leiderschap die Regering Santokhi/Brunswijk bezit, moeten zich uiten in moreel-ethische handelingen en getoond gedrag van normen en waarden door o.a. de bewindslieden. Een moreel-ethische leider heeft geen wetgeving nodig om zijn land en volk op moreel-ethisch verantwoorde wijze te leiden. Helaas, helaas, helaas en nogmaals helaas kunnen wij de aftredende regering Bouterse/Adhin niet rekenen tot een moreel-ethische regering.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com
Advertenties