SOC: Omarmen gedragscode in de sport met focus en wil
15 Jul, 21:14
foto


Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) hoopt dat in de periode van politieke transitie de nieuwe beleidsmakers reeds bereikte mijlpalen in de sport omarmen. Het SOC verwijst in dit verband naar de Gedragscode in de sport die op 25 juni door het Gender & Sport Commissariaat van de organisatie virtueel is gelanceerd. Het omarmen van de mijlpalen en de gedragscode in de sport kost nauwelijks geld, maar vereist eerder focus en wil, geeft het SOC aan.

De gedragscode is gelanceerd na langer dan een jaar intensief overleg voeren met verschillende delen van de SOC-sportgemeenschap. Er zijn workshops gehouden met atleten, coaches, bestuurders van lidbonden en ouders. Ook NGO’s waaronder de Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen, vertegenwoordigers van ministeries i.h.b. Sport- en Jeugdzaken en de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname, hebben hun bijdrage geleverd.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft op 25 juni ook een werkgroep ingesteld, die een instituut moet voorbereiden dat enerzijds de awareness over veilig sporten moet vergroten en anderzijds op een gegeven moment sanctionerend kan optreden tegen overtreders van de gedragscodes binnen de regelgeving, schrijft Kirtie Algoe, voorzitter van het Gender en Sport Commissariaat van het SOC in een persbericht.

Algoe geeft aan dat de gedragscodes primair zijn bestemd voor de SOC-lidbonden, maar ook beschikbaar zijn voor anderen en per email bij de organisatie kunnen worden opgevraagd.