Anti-Fraude Platform wil instelling 'verkiezingsautoriteit'
11 Jul, 07:57
foto
Asis Gajadien van AFP (midden) heeft het eindrapport over de verkiezingen overhandigd aan Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk (rechts) en VHP-voorzitter Chan Santokhi.


Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft zijn werkzaamheden beëindigd. Asiskumar Gajadien, voorzitter van het AFP, heeft vrijdag het eindrapport aangeboden aan Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk en VHP-leider Chan Santokhi. De organisatie vindt dat op een effectieve manier inhoud is gegeven aan de democratische verantwoordelijkheid en is bijgedragen aan het waarborgen van democratische principes, waarden en normen en het verlagen van fraude risico’s tijdens de verkiezingen. Aanbevolen wordt om een 'verkiezingsautoriteit' in te stellen. 

Met het bindend verklaren van de verkiezingen door het Onafhankelijk Kiesbureau en het binnenkort aantreden van de nieuwe democratische regering, zullen de activiteiten van het AFP niet voortgezet worden. Gehoopt wordt dat de ervaringen die zijn opgedaan en de tools die zijn ontwikkeld, overgedragen kunnen worden aan het Nationaal Waarnemers Instituut (SNWIS). Deze recentelijk opgerichte organisatie heeft zich volgens Gajadien reeds bewezen tijdens de verkiezingen. 
 
Het AFP heeft op basis van ervaringen en evaluatie aanbevolen:
• De erkenning en waardering voor het werk van het AFP en SNWI vanuit de samenleving is een bevestiging dat de behoefte bestaat voor formele instituten die democratische principes, waarden en normen kunnen bewaken en beschermen. Toegejuicht wordt dat SNWIS de juridische basis heeft gelegd om officiële erkenning te verkrijgen als nationaal waarnemingsinstituut. 
• Het organisatiesysteem van de verkiezingen moet verbeterd en waar nodig hervormd worden, zodat het ook in de aanloop naar de verkiezingen toe transparant is voor iedereen. 
• Hervormingen van de overheidssystemen die essentieel zijn voor efficiëntere verkiezingen, de kiezerslijst, training personeel, digitalisering, etc. 
• Democratische vernieuwingen en aanpassing wetgeving verkiezingen ter garantie van een evenwichtig en minder fraude-gevoelig kiessysteem. 
• Vergroten van de safe-guards voor fraude-vrije verkiezingen. 
• Behouden van een permanent antifraude meldpunt. 
• Instellen van een 'verkiezingsautoriteit' die de organisatie van de verkiezingen ter hand neemt.