SVZ ontvangt beademingsapparaten van Nederland
09 Jul, 14:56
foto
Donatie van beademingsapparaten van Nederland aan SVZ. Vlnr medisch directeur Michel Blokland, anesthesioloog Jimmy Kromosotoe en algemeen directeur Manodj Hindori.


Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft vandaag tien mobiele beademingsapparaten ontvangen van Nederland. Het ziekenhuis had in april via de tijdelijk zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, Jaap Frederiks, een beroep gedaan op ondersteuning bij de aanschaf van beademingsapparaten. Dit ziekenhuis was namelijk aangewezen als eerste opvangplek van Covid-19 patiënten die op de Intensive Care Unit beademd moesten worden, maar het ziekenhuis beschikte zelf niet over voldoende goed werkende beademingsapparatuur.

Het St. Vincentius Ziekenhuis was blij te vernemen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland positief heeft gereageerd op het verzoek. Er werden tien mobiele beademingsapparaten van het Amerikaans merk Zoll geschonken aan het ziekenhuis. De apparaten hebben een waarde van ongeveer 100.000 euro.

Aangezien alle ziekenhuizen in deze Covid periode de behoefte hebben aan meer beademingsapparaten is besloten om deze donatie uit Nederland te verdelen over meerdere ziekenhuizen. Het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, ’s Lands Hospitaal, het Wanica Regionaal Ziekenhuis en het Mungra Medisch Centrum in Nickerie krijgen elk twee van deze beademingsapparaten.

Bij het in ontvangst nemen van de schenking gaf algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis aan dat deze donatie van Nederland een enorme steun betekent in de strijd tegen de Covid-19 epidemie in Suriname. Het is bekend dat een deel van de positieve Covid-19 gevallen op de intensive care belandt en aan de beademing moet. Het is daarom dringend noodzakelijk om het aantal beademingsplekken landelijk op te schalen, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de verdere uitbraak van Covid-19 in onze samenleving. Hij weet dan ook zeker dat met de geschonken apparaten vele mensenlevens in Suriname gered kunnen worden.

Hindori apprecieert ten zeerste de warme ondersteuning vanuit Nederland in de strijd tegen het coronavirus in Suriname. Hij verwijst daarbij naar de royale giften tijdens de onlangs gehouden benefietcampagne in Nederland, naar de huidige missies van medische deskundigen uit Nederland naar Suriname en naar het vele medisch materiaal dat de regering van Nederland al heeft verstuurd naar Suriname. Hindori: “Het coronavirus kent geen grenzen, dus zal ook de samenwerking bij de bestrijding geen grenzen moeten kennen”.

Tuesday 04 August
Monday 03 August