Huwelijk of echtscheiding?
09 Jul, 13:47
foto


Met de uitverkiezing van de president c.q. vicepresident op maandag aanstaande, komt er hopelijk een eind aan de  'tumultueuze' dagen sinds de verkiezingen van 25 mei. Er moet rust in de tent komen want wroko de fu du! De winnaar van de verkiezingen de VHP, zal in samenwerking met (3) andere partners de kar (moeten) trekken als coalitie.
Met het bovenstaande is mijn voorspelling v.w.b. de verkiezingsuitslag enigszins uitgekomen. 

Ik had gehoopt dat er tussen de ('grote') partijen een dusdanige zetelverdeling was, welke (noodgedwongen) zou moeten leiden tot één of ander samenwerkingsverband, een samenspel. Kijkend naar de huidige politieke samenstelling, komt deze gedachte blijkbaar goed tot leven. Een politiek partnerschap/'huwelijk' moet voor Suriname en de Surinamers resulteren in betere tijden. Het land zit aardig in het dal, de financieel-economische realiteit leert (ons) dat we moeilijke tijden tegemoet gaan. Alle partners aan dit 'polygame' huwelijk zullen zich daarom optimaal moeten inzetten om het getij te keren. De 'huwelijkspartners' zullen samen de beste strategieën moeten uitzetten om uit het moeilijk vaarwater te geraken en veilig aan de kust te komen.

Dit 'huwelijk' is een mooie representatie van onze bromki dyari. Aan deze theorie hebben we echter niet zóveel. We zullen het moeten hebben van de praktijk/daden. Per slot van rekening zal de toekomst moeten uitwijzen als dit (gearrangeerd) huwelijk de juiste liefde voor Suriname en de Surinamers ten grondslag had. 

Ik spreek de hoop uit dat dit 'huwelijk' een goede vaart in belang van land en volk zal hebben en dat zij goede vruchten zal afwerpen. Dit 'huwelijk' is uiteraard ook een gouden kans om te beseffen én te bewijzen dat het anders kan, sterker nog dat het samen kan. De (huwelijks) belofte is dat a san o seti, wij Surinamers rekenen daarop, op een (v)echtscheiding zitten wij immers niet te wachten.
Sranan sa wini!

Nathalie Valpoort

Tuesday 04 August
Monday 03 August