In memoriam: Hoofdcommissaris van Politie, Jimmy Walker
29 Jun, 00:56
foto


Jimmy Walker korpschef van het Korps Politie Suriname tot 25 februari 1980 is niet meer. Hij overleed in de nacht van zaterdag op zondag 28 juni 2020 op 83-jarige leeftijd in Nederland. Over de sociaal-maatschappelijke en politieke omstandigheden vóór, tijdens en na de staatsgreep zal ik het niet hebben. Wél over de mens én de politieman Walker.

Walker studeerde aan het Rijks Instituut voor de Opleiding van Hogere Politie Ambtenaren in Hilversum. De voorloper van de latere Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Hij heeft in de periode 1975-1980 zijn stempel gedrukt op het Korps Politie Suriname. Hij was streng maar vooral rechtvaardig en het algemeen belang, orde, rust en veiligheid, stonden bij hem centraal. Commissaris van Politie b.d. mr.drs. Roy Karg MPA zegt tegen mij dat “Walker een zeldzaam zeer integer en geweldig mens is geweest, altijd een voorbeeld was voor zijn omgeving en voor het korps en dat er nooit negativiteit van hem uitging. Vrienden en oud collega’s van Walker zijn geschokt door zijn overlijden.“  

Roy Karg die als jong politie-inspecteur onder korpschef Walker heeft gediend (1974-1980) herinnert zich zijn eigen geval midden jaren 70 toen hij ontboden werd door Walker en te horen kreeg dat hij gewestelijk politiecommandant van Nickerie zou worden. “In die tijd studeerde ik rechten aan de Universiteit van Suriname en zou een detachering naar Nickerie het einde van mijn studie betekenen, hetgeen ik ook aan Walker voorlegde. Hij zei "geef me tijd tot morgen". De volgende dag meldde ik mij weer aan waarbij Walker mij mededeelde dat ik gewestelijk politiecommandant van Para zou worden That’s it! Hiermee wil ik aangeven dat hij een mens was die bereid was te luisteren naar zijn medewerkers en dat hij altijd een middenweg wist te vinden. Zijn besluiten waren altijd gebaseerd op wijsheid en in het belang van het korps,” aldus Roy Karg. Een ander markant moment welke hij zich herinnert is zijn uitzending naar een Interpol Conferentie in Quito in 1977 die doorgaans uitsluitend door de P.G. en of de korpschef werd bezocht. Volgens Roy Karg is dit een bewijs dat Walker altijd opportunities gaf aan zijn personeel om zich verder te ontwikkelen.

Danny Lo Fo Sang kreeg de gelegenheid om zich op de Afdeling Verkeer te gaan specialiseren in alle facetten van het verkeersvraagstuk meer toegespitst op de handhaving en de veranderingsprocessen, terwijl Ricardo Leyner de surveillancedienst moest professionaliseren en transformeren naar een moderne afdeling.

Agent van Politie Iwan Winter die in de jaren 70 als jong politieman onder korpschef Walker heeft gediend, laat optekenen dat hij tijdens surveillance een familielid van Walker op de bon had geslingerd wegens een overtreding. Hij vroeg zich af in hoeverre dat consequenties voor hem zou hebben en hield zijn adem in. Vooral omdat de Chef van Dienst tegen hem zei “Je gaat problemen krijgen!” Groot was zijn opluchting toen bleek dat het proces-verbaal normaal de korpschef had bereikt en dat het familielid de boete normaal heeft betaald zonder enige interventie van Walker. Winter herinnert zich ook dat hij gewond geraakt was na door een crimineel te zijn neergeschoten, en dat hij op de Spoedeisende Hulp lag toen plots de korpschef in hoogst eigen persoon zich kwam vergewissen van zijn toestand. Dit geeft volgens Winter de persoonlijke betrokkenheid van de korpschef aan. De politie onder Walker was een kwalitatief hoogstaande organisatie, integer, voor die tijd goed uitgerust en professioneel. 

Jimmy Walker stond bekend om zijn dirigenten-stokje en indrukwekkende snor, maar vooral om het gezag dat hij uitstraalde. Hij was zijn tijd ver vooruit en wist dat de politie-organisatie moest mee veranderen bij maatschappelijke veranderingen. Vandaar dat  hij  in 1977 opdracht gaf aan Ricardo Leysner en Roy Karg om een nieuw organogram en beschreven veranderprocessen op te stellen voor het Korps Politie Suriname. 1977 was ook het jaar van de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, hetgeen dus simultaan liep met de nieuwe organisatie-structuur van het KPS. 

De politie onder Walker was een indrukwekkende organisatie die gezag uitstraalde en respect afdwong van de samenleving. Tijdens zijn bewind zijn er meer jonge Surinamers uit Apeldoorn aangekomen die allen op hun manier een bescheiden bijdrage hebben geleverd aan de verheffing van het korps. Ik noem Carlo Hunsel, Ro Brewster, Ricardo Leysner, Roy Karg, Ro Berchem, Danny Lo Fo Sang, Gerard Fitz-Jim.  Een van de laatsten die onder Walker naar Apeldoorn vertrok was Chandrikapersad Santokhi.  Menig persoon denkt met weemoed terug aan de tijd toen het KPS een korps was om trots op te zijn. Suriname verliest in Jimmy Walker een zeldzaam integer persoon en buitengewoon kundig politieman. Sterkte aan de nabestaanden.

Mark Karg
Inspecteur van Politie (b.d.)
Advertenties

Wednesday 23 September
Tuesday 22 September
Monday 21 September