Breaking: Ruimtelijke Ordening en Milieu voor NPS
27 Jun 2020, 13:32
foto


De leiders van VHP, ABOP, NPS en PL zijn bijeengeweest om het probleem dat ontstaan is over het ministerie van Olie & Gas te bespreken. Starnieuws verneemt dat de ABOP erbij blijft dat er geen nieuw ministerie komt, maar dat Olie & Gas deel moeten zijn van Natuurlijke Hulpbronnen. Aan de NPS is een aanbod gedaan voor een ander nieuw in te stellen ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu. 

De VHP en ABOP hebben elk een directoraat ingeleverd voor een ander nieuw ministerie. Grond- en Bosbeheer blijven bij het ministerie dat bekend staat als Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). De NPS-leiding heeft met haar structuren afgesproken om verslag te doen van de vervolgbespreking. Dit zal dit weekend nog gebeuren. Nadat de structuren van de NPS zich hebben uitgesproken, komen er formele mededelingen. 

De leiders hebben ook gesproken over de verkiezing van de Assembleevoorzitter en vicevoorzitter maandag. Wat president en vicepresidentschap betreft, wordt er rekening gehouden met twee scenario's. Of beide functionarissen worden bij enkele kandidaatstelling gekozen, of er komen tegenkandidaten. Voor beide mogelijkheden, is er een strategie bepaald. 
Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August