Abeleven op valreep directeur Energie Autoriteit
18 Jun 2020, 06:42
foto
Dave Abeleven, directeur Natuurlijke Hulpbronnen.


Dave Abeleven, directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, is op de valreep benoemd tot directeur Energie Autoriteit. Starnieuws verneemt dat hij een maandelijkse bezoldiging zal krijgen van ruim SRD 45.000. Dit bedrag is gelijkgetrokken met wat een directielid van het Energie Bedrijf Suriname (EBS) aan bezoldiging ontvangt. 

De voordracht van Abeleven voor deze functie was al gedaan in de periode toen Regilio Dodson nog minister was. De benoeming is echter een hele tijd aangehouden. De Raad van Ministers heeft deze week goedkeuring gegeven aan deze benoeming. Het zou gaan om een van de wurgcontracten waar de nieuwe leiders van de coalitie het over hebben gehad in een persbericht. 

Op verschillende ministeries en parastatale bedrijven worden volgens de leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL initiatieven ondernomen om 'last minute' benoemingen door te drukken, alsmede contracten aan te gaan. De leiders vinden handelingen van individuen in de regering niet passen binnen de gemaakte afspraken met de hoogste leiding van het land om naar een ordelijke, verantwoorde en respectvolle transitie te streven. Zij zijn ontstemd over dit gedrag om op het laatste moment, weken voor de overdracht van de macht, dit soort handelingen te plegen. 

Al deze benoemingen en contracten zullen individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid en indien noodzakelijk van rechtswege aangevochten worden. Men moet er op rekenen dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden, stellen de aankomende regeerders. 
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September