Verwerking pv's Paramaribo af; openbare zitting volgt
04 Jun 2020, 01:43
foto
Het verwerken en hertellen van enkele stembureaus heeft tot gisteravond geduurd. Het resultaat wordt donderdag gepresenteerd.


Het hoofdstembureau Paramaribo heeft de 274 processen-verbaal (pv's) woensdagavond verwerkt. Het proces is moeizaam gegaan met diverse incidenten. De openbare zitting zal volgens planning later op de dag worden gehouden. Voor zover nagegaan kan worden, zijn er geen noemenswaardige veranderingen. 

In Paramaribo heeft de VHP 7 zetels vergaard, de NDP 5, NPS 3 en de ABOP 2. Tijdens de verwerking van de pv's bleek dat niet alles klopte. Vooral op ressortraadsniveau bleken pv's te ontbreken. Verschillende voorzitters van stembureaus hebben geklaagd dat zij alles ingeleverd hebben, maar toch weer naar de Anthony Nesty Sporthal moesten, omdat stukken ontbraken.

Politieke waarnemers ter plekke hebben kunnen zien dat enkele voorzitters hun beklag gedaan hebben tegenover het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Bij een stembureau bleken DNA-stembiljetten en die van ressortraden in één doos te zitten, terwijl de medewerkers zeker weten dat ze deze correct hebben geplaatst in de dozen. 

Verschillende politieke partijen zullen hun bezwaren tijdens de openbare zitting indienen. Het ziet ernaar uit dat op ressortniveau sommige ressorten opnieuw hun stem moeten uitbrengen. Op de verkiezingsdag bleken verkeerde stembiljetten van ressorten afgeleverd te zijn door de verkiezingsorganisatie. Ook zijn stembiljetten die teruggegeven werden, in verkeerde handen terechtgekomen. 

Een nieuw fenomeen bij de verwerking van de pv's was dat vanaf 27 mei waarnemers van diverse politieke partijen nachten hebben doorgebracht in de Anthony Nesty Sporthal. Ook vannacht zijn mensen blijven overnachten in de sporthal, omdat er nog administratief werk wordt afgerond. Het wantrouwen dat er gefraudeerd zou worden met stembiljetten was groot. Er is zondag zelfs een rustdag ingelast, nadat OKB-leden geweerd werden uit het gebouw. Ook is aangegeven dat er een door coronavirus besmet persoon in de sporthal is geweest. Dit kon niet worden hardgemaakt. 
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June