Irritatie bij hoofdstembureau Wanica; middenweg gevonden
26 May, 12:13
foto
Bij hoofdstembureau Wanica is er irritatie over het lange wachten om de stembussen en de processen-verbaal in te kunnen leveren. (Foto's: Raoul Lith)


Op het hoofdstembureau Wanica aan de Tawajariweg te Lelydorp arriveren rond negen uur nog stembureaupersoneel om de stembussen en attributen in te leveren. De stembureaumedewerkers hebben langer dan 24 uur werk verricht op verschillende ressorten in districten. Een ander belangrijk onderdeel is het inleveren van de processen-verbaal door de stembureauvoorzitter. Het leek even erop alsof de gemoederen verhit raakten op het commissariaat. "Wanneer ben ik aan de beurt. Niemand die iets komt uitleggen," klaagt een verhitte stembureauvoorzitter. Zij baalt van het lange wachten.

Door vermoeidheid raakten de medewerkers op gegeven moment in de war wie aan de beurt was waardoor de mensen kort verhit raakten. "Door de verruiming naar negen uur heeft de telling ook later plaatsgevonden. En na de telling moeten de voorzitters de processen-verbaal bij het hoofdstembureau indienen. En de mensen zijn dan in grote getale hier gearriveerd," zegt Audrey Hankers, voorzitter van hoofdstembureau van Wanica kiesdistrict 2 aan Starnieuws.

Hankers geeft aan dat de mensen dan niet zijn gebaad, niet hebben gegeten of gedronken en er ontstaat dan een drukte van jewelste. "Ik heb getracht middels een middenweg te communiceren, in dialoog te treden met de stembureauvoorzitters om hen tot rust te brengen," zegt Hankers. Ze stelt dat met hen is afgesproken dat zij die zich willen terugtrekken onder voorbehoud de processen-verbaal in ontvangst zijn genomen en die laten aftekenen. "Zo gauw zij zijn opgefrist en wat gegeten hebben mogen zij terug om de processen-verbaal na te gaan". "Ik zie daar verschrikkelijk op tegen. Het gaat om officiële stukken die we niet zonder meer kunnen afdragen zonder dat we weten dat ze in goede handen komen," zegt een voorzitter van een stembureau. Hij geeft aan dat hij een heel goed team had dat het werk naar eer en geweten heeft uitgevoerd. "Als je me nu zegt, geef het af en ik bel je wel morgen, maar je mag ook 's avonds komen. Heb ik geen prettig gevoel". Hij stelt dat het niet duidelijk is wat er achter gesloten deuren speelt.

De voorzitter van het hoofdstembureau zegt dat het besluit binnen de regels valt. "We zijn ook maar mens. We kunnen geen roofbouw plegen op ons eigen lichaam, anders kunnen we ook niet goed functioneren als hoofdstembureau". Ze geeft aan gekozen te hebben om orde en rust te handhaven in plaats van verhitte burgers te zien die alles naar elkaar hoe smijten.

Raoul Lith

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July