Column: Verkiezingsorganisatie krijgt rode kaart
26 May 2020, 01:49
foto
Stembureau no 1, O.S. Clevia. Hier heeft president Desi Bouterse, voorzitter van de NDP, zijn stem uitgebracht. (Foto: Ranu Abhelakh)


Van te voren hebben zoveel organisaties geklaagd over de slechte voorbereiding van de verkiezing, maar deze werd weggewuifd. En wat zagen we gebeuren. Klokslag 7.00 uur konden niet alle stembureaus open. Daarvoor waren al honderden duizenden stembiljetten verkeerd gedrukt. Geen logo maar een demo prijkte op meer dan 100.000 stembiljetten in Paramaribo. Mensen van het ene ressort waren zelfs in andere districten terechtgekomen. De foto van een vrouw werd geplaatst bij een man en die van de vader bij de zoon. Of twee keer dezelfde persoon bij HVB in Sipaliwini. 

Al deze fouten waren een voorbode van wat er op verkiezingsdag zou gebeuren. Maar toch had ik niet verwacht dat het zó erg zou zijn. Vouwen van stembiljetten leer je al in de kleuterklas. En het wegzetten in de juiste doos is ook geen moeilijke wiskundige formule. Wat blijkt dan op de verkiezingsdag? Als 150 mensen al gestemd hebben, wordt ontdekt dat op verkeerde ressortraadsleden is gestemd. En dat niet alleen in één ressort of één district! 

Na deze ontdekking brak de hel los. Na enige tijd werd besloten dat de mensen die al een donkerblauwe linkerpink hadden, terug moest gaan naar het stembureau. De rondjes van de ressortraadskandidaten moesten opnieuw gekleurd worden met een soort stift die een dikkere punt had dan het te kleuren oppervlakje. In elk geval hadden deze kiezers een herkansing als ze toch op andere ressortraadsleden wilden stemmen. Ze hebben zonder eentje te herkennen alles maar netjes ingekleurd. 

Maar de verkeerde stembiljetten werden niet alleen een probleem, want OKB had al besloten dat op stembureau 8 te Blauwgrond mensen twee uren langer konden stemmen. In Matta en Cabendadorp moest ook opnieuw voor de ressortraad worden ingekleurd. Te Mottonshoop in ressort Tammenga was er ook een herkansing. Maar het stemmen ging super traag tijdens de spitsuren. Ook werden niet alle stemhokjes gebruikt. Kiezers werden tergend langzaam één voor één opgeroepen. En voor ze de krantenvellen konden openmaken in de nauwe hokjes, ging er ook een minuut voorbij. 

Wat wel goed is, is dat de verkiezingsautoriteiten, met OKB voorop, het hoofd koel hebben gehouden bij de uitvoering. De problemen, door de vele fouten en de langere procedure door Covid-19, maakten dat het stemmen niet overal vlot verliep. Het probleem werd landelijk ervaren. En dan kan de Kiesregeling wel opzij worden gezet en DNA hoeft niet bijeen te komen om eerst een nieuwe wet te maken. Voor het eerst in de recente historie is het zo rommelig gegaan op verkiezingsdag. Maar als iedereen toch de kans heeft gekregen om te stemmen en alles verder netjes en eerlijk gaat, dan is een klein beetje goed gemaakt. De kiezer heeft gesproken en eenieder dient zich hierbij neer te leggen. Wat wel overduidelijk is geworden, is dat we onze ijzersterke reputatie van goede verkiezingen organiseren hebben verloren. Zo jammer! 

Nita Ramcharan
Advertenties