IDOS-peiling: NDP wordt naar oppositiebanken verwezen
22 May, 20:25
foto
IDOS vergelijkt de keuze van de kiezers in 2015 met de peiling die onlangs werd gehouden in Paramaribo. De NDP valt volgens de peiling terug van 9 naar 5 zetels.


IDOS-opiniepeiling voorspelt dat de NDP naar de oppositiebanken zal worden verwezen maandag. Volgens de peiling die op 20 mei is gehouden, zal de NDP in Paramaribo van 9 naar 5 zetels gaan. De verwachting van het IDOS is dat de NDP op basis van de 'beschikbare data' tussen de 14 en 17 zetels uit deze verkiezingsstrijd zal komen. Een substantieel deel van de kiezers kan nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend worden, blijkt uit de peiling in Paramaribo. 

Het verliezen van de parlementaire meerderheid voor de NDP, brengt met zich mee dat op de eerste DNA-vergadering welke in de maand juni zal plaatsvinden, er een nieuwe DNA-voorzitter gekozen zal worden die afkomstig zal zijn uit de gelederen van de huidige oppositie. Met de installatie van een nieuwe DNA voorzitter zal het tijdperk Jennifer Geerlings-Simons afgesloten worden, meent IDOS. Dit bureau verrichtte een laatste peiling op 20 mei in Paramaribo met een steekproefgrootte van 554, met een fouten marge van ±3%.

De Corona-pandemie heeft een genadeloos effect op de samenleving veroorzaakt, zo ook op de planning van verschillende onderzoekbureaus als het IDOS. Een ongenadig effect heeft ze ook gehad op de campagne-voering en campagne-kas van politieke partijen die vaak een volledige omslag moesten maken in de hun bekende methoden van campagnevoering en zelfs nieuwigheden moesten introduceren om zodoende het kiesgedrag van kiezers te beïnvloeden. Het resultaat hiervan is dan ook dat met nog enkele dagen te gaan naar de stembusgang op 25 mei, een substantieel deel van de kiezers nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend kunnen worden. 

Bij de IDOS-peiling van 20 mei gaf 34.3% de kiezers in Paramaribo te kennen dat zij nog geen duidelijke keus had gemaakt op wie te stemmen. Nog eens 17.9% gaf te kennen dat stemmen een geheim karakter heeft, waardoor ze die informatie niet aan het IDOS wilde verstrekken. De andere helft van de kiezers die zegt te zullen stemmen, kon niet duidelijk doorgeven voor welke partij zij zouden stemmen. Dit zelfde beeld werd ook gemeten in een IDOS peiling die op 7 mei 2020 werd uitgevoerd.

In het afgelopen anderhalf jaar heeft het IDOS zes peilingen verricht waarvan drie landelijk in 2019 (uitgezonderd het kiesdistrict Sipaliwini, ressort Sarakreek uit het kiesdistrict Brokopondo en ressort Galibi uit het kiesdistrict Marowijne). Daarnaast zijn er in 2020 - waarvan de laatste in maart en mei 2020 - verricht in kiesdistricten, Para, Coronie, Commewijne, Nickerie en Paramaribo. IDOS richt zich in dit bericht op de resultaten zoals die in het kiesdistrict Paramaribo zijn gemeten, omdat hier de grootste omslag in kiezersvoorkeuren te verwachten valt en derhalve in belangrijke mate zal bijdragen aan het verlies van de parlementaire meerderheid waarop de NDP steunt.

In de onderstaande tabel is te zien hoe het de NDP vergaan is op zes meetmomenten waarvan twee in de verkiezingsmaand mei 2020. Gerekend over deze zes meetmomenten stemt gemiddeld 15.9% van de kiezers uit Paramaribo op de NDP. Dat er op 25 mei geen spectaculaire toename of afname van dit gemiddelde verwacht kan worden, wordt geconcludeerd uit de geprojecteerde trendlijn.

Een gemiddeld aantal stemmen van 16% levert, bij een kiezers opkomst van 78%, vier (4) DNA zetels op in Paramaribo. (78% is de kiezers opkomst uit 2015 voor wat betreft Paramaribo en hebben wij voor het rekengemak aangehouden.) 

Nu kan opgeworpen worden dat een deel van de mensen dat twijfelt of zijn voorkeur voor zich hield ook wel voor de NDP zal stemmen. Wanneer dit percentage kiezers dat zegt voor de NDP te stemmen toepassen op de groep zwevende kiezers en de andere groep die wel een voorkeur heeft maar deze niet niet kenbaar wilde maken, dan zou na een dergelijke aanpassing de NDP 24.4% van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo winnen op 25 mei. 

In 2015 behaalde de NDP 49.2% van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo wat goed was voor 9 DNA-zetels. De Oppositionele partijen (V7, AC en DOE) behaalden 48.3% van de stemmen en dat was goed voor 8 DNA-zetels. Met een terugval naar 24% van de stemmen is de NDP nog maar goed voor maximaal 5 DNA-zetels in Paramaribo. IDOS stelt dat de NDP in Paramaribo een zeer sterke terugval zal hebben van 9 DNA-zetels naar 4 maximaal 5 DNA-zetels.

Uitgaande van het gegeven dat alle, in ieder geval 'belangrijke', politieke partijen te kennen hebben gegeven geen coalitie met de NDP te zullen vormen, moet gesteld worden dat het forse verlies van de NDP in Paramaribo alleen al, er voor zorgt dat deze partij naar de oppositiebanken zal worden verwezen. Naast verlies van zetels in het Kiesdistrict Paramaribo mag verwacht worden dat deze trend zich ook in andere districten zal voortzetten. Een factor die het moeilijk maakt om vrij correct te voorspellen wordt veroorzaakt door het hoge percentage zwevende kiezers (45% en hoger) dat men op Brokopondo na in alle kiesdistricten tegenkomt. 
Advertenties

Saturday 26 September
Friday 25 September
Thursday 24 September