Prijsopdrijving, hoge koersen; plus 1500 klachten bij HI&T
20 May, 08:51
foto
Voorverpakte goederen worden gewogen. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme voert controlewerkzaamheden uit. (Foto: HI&T/NII)


Sinds het begin van het jaar zijn erbij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) tot nu toe meer dan 1.500 klachten ingediend over prijsopdrijvingen, hoge wisselkoersen, vervallen producten, voorverpakte goederen minder in gewicht en onhygiënische toestanden in de winkelzaken. De afdeling Consumentenzaken en de Economische Controledienst (ECD) voert nu samen met de Milieu en Gezondheidsdienst van het Commissariaat en politieambtenaren, landelijke controlewerkzaamheden uit bij verschillende winkelzaken.

Volgens het ministerie is het overgrote deel van de prijsopdrijvingen afkomstig van de importeurs en leveranciers. De klachten worden geregistreerd in een database door de medewerkers van de klachtenunit. Er wordt op weekbasis een planning gemaakt voor de onderzoeksambtenaren, die hierna op controle uitgaan in de verschillende winkelzaken.
In de winkelzaken wordt er gelet op de prijzen van de producten, de hygiëne, de vervaldata van de producten en het gewicht van voorverpakte goederen (o.a. suiker, blom, uien, aardappelen en knoflook). De eigenaren van de winkelzaken dienen te beschikken over een geldige winkelvergunning.

In het kader van de uitvoering van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren zijn er in de aflopen weken diverse voorbereidingen getroffen, om uitvoering te geven aan de handhaving van de wet. Door het besluit van de rechter is deze wet nu tijdelijk opgeschort, maar het ministerie zegt dat de vigerende regelgeving c.q. wetten, voldoende handvaten bieden om hard op te treden tegen overtreders.

Minister Stephen Tsang van HI&T benadrukt dat de aankoop en verkoop van vreemde valuta uitsluitend is weggelegd voor geldtransactiekantoren. Het ministerie heeft reeds in samenspraak met de justitiële autoriteiten verschillende verdachten in beeld gebracht.

Om de reguliere controlewerkzaamheden snel en efficiënt te kunnen uitvoeren, tijdens deze covid-19 situatie, is er informatie nodig van de consumenten. De winkelnaam en of de straat, de producten die te hoog zijn geprijsd, vervallen producten en/of foto’s is van essentieel belang voor de klachtenunit die te bereiken is via 1940 of WhatsApp +5978530915. Er kan ook gemaild worden naar consumentenzaken@minhi.gov.sr., zegt de voorlichting van HI&T.
Advertenties