Covid-19: President verlengt maatregelen met 2 weken
24 Apr, 20:05
foto
President Desi Bouterse heeft de partiële lockdown en andere maatregelen met twee weken verlengd. Deze maatregelen zijn per 13 maart ingegaan. (Beeld: NII)


President Desi Bouterse heeft besloten de partiële lockdown met 14 dagen te verlengen. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht. De grenzen blijven gesloten terwijl de controle verder wordt opgevoerd. Dit heeft de president meegedeeld in een toespraak tot het volk. 

De toespraak van de president: 
"Al 4 maanden lijdt de wereld onder het juk van het corona-virus. We zien dagelijks op televisie door welk lijden de internationale gemeenschap heeft moeten gaan. Dit lijden hebben wij, door de steun van de Almachtige en door uw positieve medewerking als gemeenschap, voor Suriname kunnen besparen. Wij zien dat de maatregelen effectief werken. Het virus hebben wij goed onder controle. 

Covid-19 leert ons vele lessen. Vandaag wil ik er één belichten. Covid-19 heeft ons als Surinamers geleerd dat wij moeten streven naar evenwicht in alles wat wij doen. Wij moeten de mijnbouw daarom niet loslaten, maar wij moeten andere sectoren ontwikkelen om onze economie een meer solide, duurzame en evenwichtige basis te geven.
Het gaat telkens om evenwicht.

Wij moeten onze volksgezondheid nu prioriteit geven, zonder dat wij onze economische activiteiten prijsgeven. Het gaat ook hier weer om evenwicht, met één uitgangspunt: de mens staat centraal. Het Nationaal Covid-19 Management Team buigt zich nu nog meer over hoe wij balans kunnen vinden tussen bescherming van de publieke gezondheid en aanpassing van de Covid-19 maatregelen.

Hoewel we overwegend in de kustvlakte het virus goed beheersen, is er nog steeds een verhoogde dreiging door de recent gerezen situatie aan onze grenzen, zowel Oost, West als in het Zuiden.
Ik heb daarom de navolgende besluiten genomen:
1) De huidige partiële lockdown maatregelen worden met 14 dagen verlengd.
2) De publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht.
3) De grenzen blijven gesloten terwijl de controle verder wordt opgevoerd.

De komende twee weken zullen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te hebben van de resultaten van de repatriëring en van de preventiemaatregelen in het binnenland. Ik ben mij er terdege van bewust dat de Covid-19 crisis verder gaat dan gezondheid alleen. Velen van ons hebben reeds een aangepaste levensstijl aangenomen. De economische impacts zullen wij nog lang hierna voelen. 

Aankomende week wordt het overbruggingspakket gepresenteerd. Dit is bedoeld ter verlichting van de hoogste noden. Zodat u zich kan focussen op wat belangrijk is: uw familie, uw naasten én uw plan voorwaarts. 

Nogmaals, het ligt aan ons aller gedrag, als gemeenschap, om te bepalen wanneer wij kunnen overgaan tot aanpassing van maatregelen. De uitdaging is om ons klaar te maken en in te spelen op de kansen die er zijn. Deze is de opdracht vanuit het volk aan de Regering van ons geliefd land.

De opdracht is dan ook universeel, ongeacht wie zal regeren:
- Hoe zullen wij omgaan met de negatieve sociaaleconomische gevolgen van Covid-19? 
- En hoe spelen wij in op nieuwe mogelijkheden die ontstaan zijn?

Vandaag vangt de Ramadan periode aan. Mag ik aan allen, en in het bijzonder aan onze moslim gemeenschap, een gezegende Ramadan toewensen. De uitdaging blijft voor ons allen om in gebed te blijven gaan. 
Laten wij ons geloof sterken, balans vinden en iedereen in Suriname de kracht geven om hier sterker en reiner uit te komen. Dank u."