Suriname is now a possible failed state!
14 Apr, 09:36
foto


In mijn ingezonden stuk van 6 februari 2019 met als titel Suriname is not a failed state heb ik de volgende waarschuwing gegeven aan de huidige beleidsmakers: Suriname is NOT a failed state, but we are practicing some part of a failed-state-policy! Policymakers be careful of the direction of your current steps! Mijn waarschuwing was duidelijk aan dovemansoren, want het is op beleidsgebied steeds bergafwaarts gegaan met Suriname. Op de beleidsgebieden monetair, financieel, (macro)economisch en sociaal-maatschappelijk is Suriname helemaal aan de grond.

Voor het trekken van een conclusie en geven van een advies aan Suriname op basis van het regeringsbeleid zal ik enkele zaken opsommen t.w.:
• Suriname is door de ratingsbureaus Fitch en Standard & Poor bestempeld als een junkstaat.
• De regering heeft zich niet gehouden aan gemaakte afspraken met de centrale bank van de VS, na het ontvangen van US$ van deze internationaal gerenommeerde organisatie.
• De regering heeft alle monetaire reserves opgemaakt aan populistische en consumptieve projecten i.p.v. productie investeringen.
• De regering heeft op zeer onverantwoordelijke wijze bijkans 200 miljoen US$ van het volk ten eigen bate aangewend, zonder dat de commerciële banken daarvan op de hoogte waren. 
• Er is een ‘valutawet’ aangenomen zonder overleg met de belangrijke stakeholders.
• Er is een ‘valutawet’ door de coalitie aangenomen om o.a. de koers d.m.v. een wet te bepalen, terwijl binnen het internationaal macro-economisch gebeuren een koers wordt bepaald op basis van vraag en aanbod en de monetaire reserves.
• De president alle adviezen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM), de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), de President van de Centrale Bank en de vakbeweging om de ‘valutawet’ niet af te kondigen naast zich heeft neergelegd en de wet heeft afgekondigd.
• Vanwege de ‘valutawet’ de importen zijn vastgelopen, waardoor diverse schappen in de winkels leeglopen en er een tekort dreigt te ontstaan aan essentiële medicamenten.
• De overheid kan ondernemers niet voorzien van valuta, waardoor de mogelijkheid is ontstaan voor een florerende zwarte markt. 
• Terwijl de koers volgens de ‘valutawet’ gesteld is op 7,52 SRD voor de US$, kopen de cambio’s het op voor 8,50 SRD en de prijzen in de winkels gebaseerd zijn op een koers tussen 13 – 15 SRD.
• Busvervoercontracten van landgenoten na bijkans 20 jaren trouwe dienst worden opgezegd, omdat zij volgens de districtscommissaris van het desbetreffende district geen partijlid zijn van één der coalitiepartijen.
• De staatsschuld is in vijf jaren tijd gestegen van SRD 6,5 miljard naar bijkans SRD 22 miljard. De regering geeft maandelijks 390 miljoen SRD meer uit dan zij verdient.
• Over dit jaar moet de regering 1,4 miljard SRD aan schulden aflossen en 1 miljard aan rente betalen. Dit houdt in een maandelijkse leninggerelateerde uitgave van SRD 200 miljoen. 
• De regering is van plan een importstop in te voeren op bepaalde luxegoederen. Alleen in communistische landen als Cuba en Noord-Korea is zo een wetgeving van kracht, maar in geen enkel goed geordend democratisch land.
• De regering kan niet aan de contractuele verplichtingen met schuldeisers Oppenheimer Fund voldoen m.b.t. de lening van US$ 125 miljoen ter overname van de Afobakadam, waardoor Suriname een boeterente van 3,75 miljoen US$ moet bepalen.
• De internationale obligatielening die in 2016 is afgesloten met de Oppenheimer Fund voor US$ 550 miljoen tegen een rente van 9,25% is nu nog maar 52% waard, waardoor de schuldeisers geen vertrouwen hebben dat zij in 2026 hun gelden terug zullen krijgen. Ook het positief nieuws op de nationale en internationale media over de twee olievondsten voor de Surinaamse kust hebben geen invloed gehad op de waarde van deze obligatielening. 
• Hoewel de grenzen gesloten zijn er toch personen zijn die ons land binnen komen en verlaten via de grenzen.
• De president al maanden niet is verschenen in DNA om verantwoording af te leggen.
• De president de regels die hij heeft uitgevaardigd m.b.t. de Covid-19 bestrijding zelf overtreedt (zie Starnieuws bericht NPS-voorzitter: President geeft een totaal verkeerd signaal; intussen heeft hij zijn verontschuldiging aangeboden).

Conclusie
De regering Bouterse-Adhin ondersteunt door de huidige NDP-HVB-BEP-coalitie heeft Suriname gemaakt tot een mogelijke ‘failed state’, met name op monetair, financieel, macro-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied.

Advies
Suriname, presenteer dit zichzelf noemende ‘dream team’ beleidsmakers de juiste rekening voor het gevoerde beleid 2015-2020 op 25 mei 2020! Fitch en Standard & Poor hebben reeds de aanzet gegeven, waardoor het belangrijk is dat wij ook achter deze ratingsbureaus gaan staan.

Ruben Ravenberg PhD, MBA
rub_rav@yahoo.com
Advertenties