Partijraad PL keurt voordrachten goed met 109 stemmen vóór 
06 Apr, 05:36
foto
PL-voorzitter Paul Somohardjo gooit nog een laatste blik op de kandidatenlijsten. Achter hem partijraadsvoorzitter Hendrik Setrowidjojo.


Met 109 stemmen vóór, één tegen en één ongeldig, hebben gemachtigden van kernen tijdens een partijraadsvergadering van de Pertjajah Luhur (PL) zondag goedkeuring gegeven aan voordrachten van de kandidaten. Vanwege de Covid-19 maatregelen vond de vergadering aangepast plaats. In plaats van in één keer hun stem uit te brengen, meldden de gemachtigden zich steeds in kleine groepen van maximaal tien personen aan. 

De screening begint al bij de poort. Degenen die zich aanmelden bij de ordedienst, moeten duidelijk aangeven of zij een gemachtigde zijn of op een andere manier betrokken zijn bij de organisatie van de partijraadsvergadering. Wie dat niet kan aantonen, wordt gevraagd zich niet op het terrein te begeven. Bij deze eerste stop moeten de mensen die wel door mogen alvast de handen wassen.

Vervolgens gaan de gemachtigden richting hoofdingang, waar opnieuw ontsmettingsmiddelen voorhanden zijn. Zij worden opgewacht door leden van de Partijraad, die – gezeten op een afstand van 2 meters - de registratie doen en de machtigingsformulieren controleren. Terwijl ze in de rij staan en gepaste afstand houden, is duidelijk dat de nieuwsgierigheid over de definitieve lijst van kandidaten erg groot is. Na de registratie begeven de meesten zich daarom gelijk naar de tafel waar alle lijsten ter inzage zijn gelegd. Met zeventien DNA-kandidaten is die van Paramaribo het langst, terwijl Para en Coronie met elk slechts één kandidaat de kortste blijken. 

Na het bekijken van de lijsten worden de mensen – al dan niet na een korte wachtperiode – opgeroepen om plaats te nemen in de ruimte, waar zij mogen stemmen. Zij worden eerst kort toegesproken door PL-voorzitter Paul Somohardjo en Partijraadsvoorzitter Hendrik Setrowidjojo. Om het proces vlotter te laten verlopen, wordt een filmpje afgedraaid waar  Somohardjo uitleg geeft over de totstandkoming van de kandidatenlijst en de noodzaak tot de gotongroyongsamenwerking met ABOP. Hij eindigt zijn videoboodschap met: “Niemand is volmaakt, maar we hebben onze uiterste best gedaan.” 

Hierna vraagt Setrowidjojo aan de gemachtigden om hun stem uit te brengen. Zij kunnen dat doen op een formulier waar zij kunnen aankruisen of zij wel of niet eens zijn met de voordrachten. Daarnaast geven zij middels opstaan te kennen dat zij eens zijn. Wie niet eens is, blijft zitten. Na de stemming maakt de groep plaats voor de volgende, die zich inmiddels heeft aangemeld bij de controlecommissie. Voor elk district is ruim een uur uitgetrokken. Paramaribo bijt de spits af, de rij wordt afgesloten met vertegenwoordigers van Marowijne en Saramacca.

Somohardjo blikt terug op een lange en zeer enerverende dag. In plaats van ongeveer twee uren die doorgaans worden uitgetrokken voor een normale partijraadsvergadering, heeft die van vandaag bijkans zeven uren geduurd. Het volgen van de WHO-richtlijnen met betrekking tot Covid-19 en de instructies die van overheidswege zijn gegeven, genieten echter hoge prioriteit, laat hij optekenen. Somohardjo is – net als Setrowidjojo - dan ook zeer tevreden dat de vergadering zonder noemenswaardige problemen is verlopen. De komende dagen worden de voorbereidingen afgerond voor de indiening van de finale kandidatenlijsten op 9 april.