Bisschop Choennie: Noodzakelijk dat we samenkomen
06 Apr, 07:24
foto
Bisschop Karel Choennie hoopt dat we de waarde van een gemeenschap en het welzijn daarvan ervaren. (Archieffoto: Raoul Lith)


"Kerk betekent samen geroepen. Samenkomen is essentieel voor het kerk-zijn. Wanneer wij dus onder bijzondere omstandigheden dat noodgedwongen niet kunnen, dan zullen wij des te meer beseffen hoe noodzakelijk het is dat we samenkomen. Samen zijn we sterk en samen zijn we Kerk. Het gaat niet zozeer om individueel heil als wel om ons collectief heil. Het gaat om het koninkrijk van God, een samenleving waar het algemeen belang prevaleert, waar de wil van God geschiedt." Zo begint monseigneur Karel Choennie zijn preek op Palmzondag.

"We komen samen om te vieren. Een mens heeft het nodig om het leven te vieren. Vieren doen we altijd samen." Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn samenkomsten van meer dan 10 mensen verboden, dus ook geen kerkmis. "We missen het al dat we ’s vrijdags niet meer samen een borrel kunnen pakken om de werkweek af te sluiten, des te meer missen we het samenzijn bij singineti en uitvaarten. Ongetwijfeld missen we het gezamenlijk vieren van onze verlossing door onze Heer Jezus in deze Goede Week."

Monseigneur Choennie spreekt de gelovigen moed in met "Maar zoals het vasten ons doet bezinnen op de weldaad van voedsel en drank, zo zullen wij nu wij noodgedwongen niet samen kunnen en mogen zijn, de waarde van een gemeenschap en het welzijn van een gemeenschap hopelijk ervaren."

Op Palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd met palmtakken, een symbool van overwinning. "We houden allemaal van de vrede, maar willen er geen strijd voor voeren," merkt bisschop Choennie op. "We houden allemaal van lintjes doorknippen, maar niet van het zware werk om een huis te bouwen."

"We zwaaien niet alleen met de takken, maar we lopen in processie door de straten de kerk in. We lopen als het ware door de straten van armoede en leed van de wereld de kerk binnen, het symbool van het hemelse Jeruzalem, de stad van vrede. We lopen samen om tot uitdrukking te brengen dat we een lange weg moeten gaan om samen uiteindelijk de overwinning te vieren. De Goede Week is dus geen herhaling van het verleden. Het is een viering van de overwinning van Jezus op de machten van de dood."

De bisschop herinnert eraan dat Jezus de machten van de dood overwint. Hij wijst erop dat we in het passieverhaal de handreiking krijgen van hoe wij samen de machten van de dood kunnen overwinnen. "Mensen die noodgedwongen het kruis van een ander plotseling op hun schouders krijgen gelegd. Doktoren en verpleegkundigen krijgen nu ongevraagd het kruis van de Covid-19- patiënten op hun schouders. Er zijn altijd mensen die zullen helpen. Zelfs als de dood intreedt, zijn er altijd mensen die willen helpen."
Advertenties