Vijf pontons bezig goud te mijnen bij Ananistrand!
05 Apr, 06:41
foto
Vijf skalians zijn actief op het Ananistrand in het district Brokopondo. Al maanden wordt er gezegd dat opgetreden zal worden, maar er gebeurt niks.


Bij het Ananistrand in het district Brokopondo zijn skalians al geruime tijd bezig werkzaamheden te verrichten. Districtscommissaris (dc) Frederik Finisie van Brokopondo om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het gedoog-beleid is geweest van zijn voorgangers. “Ik kan niet exact zeggen, omdat ik er geen verstand van heb," laat Finisie optekenen over de mijn-activiteiten. Hij weet niet of er goud of zand gemijnd wordt in het gebied rond het recreatieoord. Hij merkt op dat de pontons die zand ontginnen ook goud mijnen. Volgens hem zullen er binnen twee weken maatregelen getroffen worden. 

Finisie geeft aan dat het in de bedoeling ligt verder onderzoek te laten doen. Volgens hem wordt er momenteel meer aandacht gegeven aan de aanpak van Covid-19. “Neemt niet weg dat we de activiteiten op het water niet in de gaten houden hoor. Bovendien hebben we momenteel geen boot en buitenboordmotor om te varen,” zegt de dc. Volgens  hem zijn er op ongeveer 3 km verder ook pontons gesignaleerd.

Assembleelid Diana Pokie (ABOP) zegt aan Starnieuws dat ze ook informatie heeft gekregen dat er skalians actief zijn. Zij zegt dat vijf van de goudpontons operationeel zijn. “We zijn allemaal machteloos in het binnenland. De personen die de dorpen moeten beschermen, zijn zelf de boosdoener. De regering zou ordenen maar geeft juist concessies uit. De regering heeft geen duurzaam ontwikkelingsplan voor de sector. Geen training voor de jongens die daar werkzaam zijn,” stelt Pokie. Ze merkt verder op dat er niets terecht is gekomen van de school of mining.  

Milieu-activist Erlan Sleur spreekt zijn twijfel over uit of districtscommissaris niet weet wat de pontons aan het mijnen zijn. "Ze zijn daar honderd procent goud aan het mijnen. Je hebt geen sluicebox nodig voor zand,” zegt Sleur. Hij geeft aan dat hij drie maanden geleden al melding van de situatie heeft gemaakt. Het is volgens de activist heel treurig dat de dc toelaat dat er openlijk wordt gemijnd zonder maatregelen te treffen. “Het is killing voor de natuur en voor eco-toerisme”.

Raoul Lith