Behalve DSB openen andere banken donderdag de deuren
25 Mar 2020, 21:48
foto


De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) deelt in een persbericht mee dat de banken donderdag weer open gaan. De Surinaamsche Bank blijft echter gesloten. Hierover zullen nog mededelingen volgen. Morgen is er een gesprek met de Centrale Bank van Suriname over de bezwaren in de 'valutawet'. 

De SBV, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Vereniging van Assurantie Maatschappijen, hebben woensdag een lang en breedvoerig gesprek gevoerd met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva. Er zijn afspraken gemaakt voor het nader aanpassen van de wet met de werkgroep van De Nationale Assemblee, vrijdag. 
 
Op advies van het bestuur van de SBV hebben verschillende commerciële banken op 24 maart om 13.00 uur, de deuren gesloten voor het publiek, nadat bekend werd dat de wet, Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren in werking was getreden. Er is gekozen voor het stoppen van de dienstverlening naar het publiek, omdat de Surinaamse Bankiersvereniging het oneens is met de wijze waarop deze wet is aangenomen en afgekondigd. Er heeft geen overleg plaatsgevonden tussen De Nationale Assemblee en de betrokken partijen en er is geen informatie gegeven door de Centrale Bank van Suriname, hoe de banken invulling dienen te geven aan de wet. Hiermee was ook het vertrouwen van de banken geschaad om te komen tot een goed overleg met De Nationale Assemblee voor het bespreken en aanpassen van deze wet.   
 
Gezien de toezegging van de voorzitter van De Nationale Assemblee, om in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, de wet nader te bestuderen, is het voorstel om de banken per 26 maart 2020, wederom te openen voor het publiek. Hierbij is er rekening gehouden met de eind van de maand salarisbetalingen en de uitdagende tijden vanwege de COVID-19 (corona) crisis.  
 
De Surinaamse Bankiersvereniging kiest voor het pad van dialoog om te komen tot een wetswijziging en indien de gesprekken niet succesvol zijn, zal er gezocht  worden naar andere rechtsingangen.  
Advertenties