VES solidair in de strijd tegen onacceptabele wet
25 Mar 2020, 04:28
foto


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft met veel verontwaardiging kennisgenomen van het aanpassen van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren op 21 maart. De Nationale Assemblee heeft middels een geheel nieuw wetsproduct 'de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren' die de controle op het valutaverkeer moet reguleren de samenleving opgezadeld met een juridisch en economisch gedrocht.

Vrijwel direct na de aanname van deze wet in de volksvertegenwoordiging werd protest aangetekend door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam). Niets heeft mogen baten. Zowel vanuit de media als de samenleving zijn er in de afgelopen dagen vele vragen binnengekomen bij de VES, waaruit opgemaakt kan worden dat deze wet de gehele burgerij bezighoudt en kan zorgen voor ernstige ontwrichting van het financieel-economisch verkeer. 

Daar nu blijkt dat de betreffende wet reeds op 23 maart in werking is getreden moeten wij constateren dat de regering moedwillig voorbij is gegaan aan verzoeken en adviezen van diverse maatschappelijke groepen en deskundigen in ons land. De VES betreurt het dat beleidsmakers nog steeds niet beseffen dat geforceerde wetten die geen draagvlak hebben in de samenleving ons land en volk niet ten goede komen. 

Wij hebben kennisgenomen van de oproep van de VSB, ASFA en Survam om de bedrijven en kantoren vandaag, 25 maart, uit protest te sluiten en kunnen ons volledig terugvinden de visie van de SBV ten aanzien van dit wetsproduct. De economenvereniging verklaart zich derhalve solidair met de door bovengenoemde partijen aangekondigde acties, zegt de VES in een persbericht. 
Advertenties